Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák & spol. přispívá na mezinárodní internetový portál o právních novinkách – www.legalknowledgeportal.com

Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák & spol. www.akvk.cz, která je členem mezinárodní asociace nezávislých advokátních firem TELFA (Trans European Law Firms Alliance), si dovoluje informovat, že v lednu tohoto roku byl nizozemským členem této asociace, advokátní a notářskou kanceláří Dirkzwager advocaten & notarissen spuštěn mezinárodní internetový portál o právních novinkách www.legalknowledgeportal.com.

Cílem tohoto portálu je informování široké podnikatelské  i nepodnikatelské veřejnosti o významných právních novinkách, legislativních změnách či diskutovaných právních tématech, která  jsou v jednotlivých zemích v centru pozornosti.

Portál byl spuštěn ve spolupráci s asociací TELFA a členské  advokátní firmy této asociace sdružující více než 700 právníků na tento portál během prvních dvou měsíců přispěly již stovkou článků z různých právních oblastí soukromého i veřejného práva evropských i mimoevropských zemí.

Příspěvky od jednotlivých členů jsou na portálu přehledně  řazeny abecedně podle státu členské advokátní  firmy, která příspěvek poskytla a zároveň dle právní  oblasti, do které příspěvek spadá. Příspěvky za Českou republiku poskytuje exkluzivní člen TELFA v České republice, advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák & spol.

Nový portál www.legalknowledgeportal.com umožňuje rovněž vstup na internetové stránky amerického portálu USLAW Connect asociace USLAW Network, úzce spolupracující s TELFA, s příspěvky od více než 60 právních firem z USA.

Pro více informací o portálu můžete kontaktovat Jiřího Spoustu a Michaelu Fuchsovou, společníky advokátní  kanceláře Vyskočil, Krošlák & spol. na tel. +420 224 819 141 nebo e-mailem spousta@akvk.cz, fuchsova@akvk.cz.