Daňový poradce

Daňový poradce nám poskytne daňové poradenství

Daňový poradce, pokud využijeme jeho služeb, nám může přinést co nejvyšší možné zákonné daňové úspory a vůbec celkovou optimalizaci našich daní. Výhodou využití služeb daňového poradce je i ten fakt, že podnikatel nemusí sledovat veškeré nové legislativní změny a může se věnovat podnikání. To za něj hlídá právě daňový poradce. Ten má také více zkušeností z praxe, a tak jíž zná řešení mnohých kauz a daňových problémů, které již dříve řešil. Pokud je Vaše podnikání a hlavně pak zpracování daní pro Vás složité, pak je nejlepší volbou oslovit daňového poradce, požádat ho o spolupráci a využít jeho služeb.

Hlavní činnost daňového poradce

 • Komplexní účetní a daňový servis.
 • Stanovení způsobů vedení a koordinace daňové agendy podniku s účetními a finančními agendami.
 • Optimalizace daňové povinnosti v souladu s národním i mezinárodním právem.
 • Výpočet daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, spotřebních daní a případně dalších daní.
 • Informování vedení podniku o výši jednotlivých daní, hledání možností a způsobů hospodaření, které by mohly vést k nižším daním.
 • Zpracování možných daňových úlev a slev na daních.
 • Stanovení možného způsobu odepisování v podobě účetního a daňového odpisového plánu.
 • Zvolení efektivní metodiky vedení účetnictví, stanovení postupů účtování a na tomto základě vytvořit vnitropodnikovou směrnici.
 • Vypracování daňových přiznání a jejich včasné odevzdání na finančním úřad.
 • Zajištění včasného a správného splácení daní a ostatních odvodů.
 • Zastupování společnosti s úřady správce daní a ostatními odvodnými orgány.
 • Kvalitní a úplná příprava podkladů pro případné finanční kontroly.
 • Podle potřeby zajištění při zastupování společnosti při auditu nebo s advokátem při soudním sporu.

Daňový poradce

Daňový poradce většinou není zaměstnancem zmíněné organizace, ale je pouze danou organizací nebo jednotlivým podnikatelem najímán a pracuje tak obvykle pro více společností nebo podnikatelů.

Co naopak není činností daňového poradce

 • Daňový poradce vůbec neřeší správnost a reálnost účetních dat, se kterými dále pracuje.
 • Také nevykonává jakoukoliv kontrolní činnost, v podobě kontrolní činnosti finančního úřadu.
 • Pokud sám neprovádí dílčí účtovávání, pak neřeší ani chyby zaúčtování.
 • Nesleduje ani nekontroluje, zda klient dodržuje dohodnuté rady a zda zavedl doporučené postupy.

Naopak, účetní a daňový makléř zjišťuje a kontroluje chyby v účetních i daňových záznamech, zjišťuje také reálnost účetních a daňových dat, provádí kontrolní činnost a opravuje chybné zaúčtování. Kontroluje zavádění a dodržování dohodnutých postupů v účetní i daňové oblasti.

Účetní a daňový makléř nabízí výhody daňového poradce včetně s praktickým řešením a faktickou kontrolou s cílem optimalizovat daňový základ podnikatele nebo společnosti. Navíc za vše osobně zodpovídá.

Jak fungují služby daňového poradce

Posunutá daňová povinnost

Někteří podnikatelé využívají daňového poradce nejen na zpracování jejich účetní a daňové

Agendy, ale také využívají té výhody, že mohou odložit daňové povinnosti z konce března na

konec června. Aby však tuto výhodu mohli využít, musí podnikatel udělit plnou moc daňovému

poradci a ten jí doručit na finanční úřad do konce března.

Platby a povinná pojištění

S daňovým poradcem máte nárok také na odklad plateb. Musíte však také pojišťovně, tak jako finančnímu úřadu doložit, že daně pro Vás zpracovává daňový poradce. Zdravotní pojišťovně a České správě sociálního pojištění musíte také do konce března doložit plnou moc. Přehledy o pojištění pak máte povinnost dodat do konce července a platbu poté, do osmi dnů.

Jak vybrat a kolik daňový poradce stojí

Daňového poradce hledejte podle preferencí, zkušeností známého nebo na webu Komory daňových poradců České republiky. Nezapomeňte zohlednit i jeho specializaci pro Váš konkrétní obor podnikání. Průměrná cena daňového poradce začíná na 1 000 Kč za hodinu a závisí na lokalitě a rozsahu činnosti.

Odpovědnost daňového poradce

Daňový poradce nese plnou zodpovědnost za škodu, která vznikne klientovi v souvislosti s výkonem daňového poradenství, pokud tuto chybu způsobil sám daňový poradce. Pro tyto účely je poradce ze zákona povinně pojištěn. Sankce ale úřadům platí podnikatel, který následně může náhradu škody vymáhat na svém daňovém poradci.