finanční audit

Finanční audity a daňové poradenství od odborníků

Problematika daní v České republice je natolik složitá, že pro běžného živnostníka či podnikatele se vyplatí, chtějí-li mít své daně v pořádku, pokud si zaplatí služby daňového poradce. Dá se totiž říci, že žádný z daňových zákonů nepůsobí samostatně, ale většinou v součinnosti hned několika právních předpisů. Dobré daňové poradenství tedy nahlíží na daně z různých hledisek a neomezuje se pouze na daňové právo.

Proč si najmout externího daňového poradce

Obvyklá praxe většiny větších firem v České republice je na zpracování daňové problematiky zaměstnávat vlastního zaměstnance v rámci závislé činnosti. Na jednu stranu je to výhoda, protože on má dokonalý přehled o chodu firmy. Na druhou stranu zaměstnanec nenese příliš velké riziko – maximální jeho hmotná odpovědnost je do výše tří měsíčních platů. Na druhou stranu, jestliže by si firma najala externího daňového poradce, ten je odpovědný za chyby a hradí také potenciální pokuty a penále, jež by byly vyměřené jeho klientovi.

Když potřebujete mít účetní závěrku zkontrolovanou auditorem

Povinnost nechat účetní závěrku zkontrolovat auditorem vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde v paragrafu 20 je přesně uvedený seznam účetních jednotek, kterých se to týká. V takovém případě je třeba oslovit auditora, který audit provede a prověří správnost závěrečných zpráv a bilancí a ověřuje zároveň také kvalitu průběžné vnitřní kontroly firmy.

Daňového poradce vybírejte pečlivě

Pokud zvažujete využít služeb daňového poradce, volte takového, který se v této oblasti pohybuje dostatečně dlouho. Například auditorská a poradenská společnost SP Audit provozuje své služby pro fyzické i právnické osoby od roku 1999. Pomůže vám s implementací mezinárodních účetních standardů IFRS či US-GAAP nebo v procesu sestavování konsolidovaných účetních závěrek. SP Audit umí odhalovat chyby, zkreslení či nepřesnosti v účetnictví v relativně krátkém čase. Díky tomu může společnost SP Audit poskytnout potenciálním investorům služby typu due diligence. Současně se SP Audit věnuje také realizaci přeměn obchodních společností.