Výkup kovového odpadu

I kovy je možné recyklovat. Navíc za ně dostanete zaplaceno!

Zpracování surových materiálů je vždy nákladné, a navíc zdroje nejsou nekonečné. Z tohoto důvodu se před lety začalo s recyklací odpadu, ať už se jedná o plast, papír nebo sklo. Předmětem recyklace je také kov. Zpracování recyklovaného kovu šetří náklady výrobního procesu, a tím, že se nebude povalovat v přírodě, šetříme také tímto způsobem přírodu.

V domácnostech většinou vyprodukujeme nejvíce odpadu ve formě plastu, papíru nebo skla. Ani kovového odpadu však nebývá málo. A také ten je předmětem recyklace. Zpracování surového kovu je mnohem nákladnější než zpracování recyklovaného kovu. Právě díky recyklaci kovového odpadu je možné ušetřit náklady ve výrobním procesu, a tím pádem získat levnější finální produkty. Navíc, recyklací chráníme přírodu.

Recyklace kovu – co sem patří?

Sběrny přijímají kovový odpad ve formě obalů, jako jsou plechovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky atd. Při recyklaci těchto obalů je nutné, aby nebyly znečištěny od zbytků potravin nebo chemických látek. Je také třeba mít na paměti, že sběrny nepřijímají kombinované obaly, jako jsou víčka od zavařenin, obaly od čokolád nebo víčka od jogurtů. Ty totiž obsahují kovu tak málo, že se zde recyklace nevyplatí.

Dále sběrny přijímají lehký i těžký kovový šrot, litinové třísky a kusový litinový odpad, ocelové třísky nebo elektroodpad.

Podmínky výkupu kovů

Výkup kovového odpadu v ČR stále probíhá, ale jeho objem se v za poslední dva roky velmi snížil. Důvodem je zejména nařízení, na jehož základě nesmějí sběrny přijímat kovový odpad za hotovost. Platby za veškerý výkup kovů musí probíhat bezhotovostně. V opačném případě sběrnám hrozí pokuty až do výše 1 milionu Kč.

TSR Czech Republic, s.r.o.

Výkupem kovového šrotu a kovového odpadu včetně elektrických zařízení a spotřebičů se zabývá společnost TSR Czech Republic, s.r.o. Výkup probíhá na pobočkách po celé České republice, kde dochází i k dalšímu zpracování kovového odpadu.