povolení k pobytu za účelem studia

Jak vyřídit studentské vízum

Jste cizinec a chcete studovat v ČR, ale nevíte, co budete potřebovat k vyřízení? Vyřízení víza obnáší několik kroků. Poradíme vám, jak na to.

Studentské vízum

Počet studentů, kteří chtějí pracovat v zahraničí, se zvyšuje rok od roku. V případě, že jste cizincem, pocházejícím ze země mimo Evropskou unii a chcete zde pobývat déle než 3 měsíce, musíte získat dlouhodobé vízum nebo si vyřídit povolení k pobytu za účelem studia.

Pojmem studium se rozumí střední škola, vyšší odborná škola, další instituce poskytující vyšší vzdělání a vysoká škola. Dále pak další odborná vzdělání. Cizinec by se měl rozhodnout, kterou formu studentského víza si podat.

Dlouhodobé vízum

V případě, že se rozhodnete si podat žádost o dlouhodobé vízum, tak se vyřizuje na zastupitelském úřadě v zemi, ze které pocházíte. K žádosti budete potřebovat váš cestovní pas, 1 fotografii, doklad o zajištění ubytování po dobu, kterou strávíte na území České republiky, doklad o přijetí ke studiu, prostředky k pobytu na území ČR a souhlas rodičů.

Úřad si může vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů, doklad potvrzující splnění požadavků před zavlečením infekčních onemocnění. Dále pak je nutno předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Veškeré doklady nesmí být starší 180 dnů. Dlouhodobé vízum se dokládá na dobu, potřebnou ke studiu, ne však déle, než jeden rok.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Žádost o studentské vízum ve formě povolení k dlouhodobému pobytu se podává na územním pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Vízum pro zahraničního studenta obsahuje několik náležitostí. Je potřeba vyplnit formulář a dodat potřebné doklady.

studentské vízum

Musíte zaplatit správní poplatek ve formě kolku. Poté probíhá řízení o povolení k pobytu. Povolení platí po dobu delší než 1 rok. Žádost jste povinen podat pouze osobní formou. Musíte se na úřad sami dostavit a žádost podat.

Vaše žádost bude následně posouzena a bude vám dáno na vědomí, jestliže je potřeba dodat ještě nějaké doklady nebo vyřídit další náležitosti. Pak vás čeká buďto vyhovění žádosti nebo její zamítnutí.

Při vyhovění žádosti dostanete vízum nad 90 dní. Po přicestování do ČR vám budou sejmuty biometrické údaje, jako jsou otisky prstů. A dostanete průkaz o povolení k pobytu. Žádost vám může být také zamítnuta z mnoha důvodů. Nejčastějším jsou chybějící doklady, bezpečnostní důvody, infekčnost, nezaplacení příslušných poplatků nebo zařazení do Schengenského informačního systému.

K oběma druhům povolení jsou stanoveny lhůty k vyřízení, které se pohybují od 90 do 120 dnů, proto je dobré vyřizovat si vše s předstihem a také na to myslet, když vaše studentské vízum navazuje jedno na druhé a chcete si pobyt prodloužit.

Studium v ČR je velmi přínosné a velkého množství formalit se nelekejte. Je dobré požádat agenturu IRS Czech zabývající se zaměstnáváním nebo studiem cizinců, která vám pomůže vše vyřídit a také disponuje odborným poradenstvím.