Překlad oficiálních dokumentů

Koho zvolit pro překlady dokumentů?

Není žádným tajemstvím, že základní vlastností každého dobrého překladu musí být věrnost originálu, a to jak po stránce jazykové, tak z obsahového, významového a terminologického hlediska. Při četbě překladu totiž automaticky předpokládáme, že před sebou máme totožný text jako originál. Aby ovšem mohlo platit „důvěřuj překladu jako originálu samému“, je zapotřebí, aby ho někdo dokonale a svědomitě přeložil. A u překladů oficiálních dokumentů to platí dvojnásob.

Dokumentům v agentuře rozumějí

Důraz na kvalitu a preciznost je v takovýchto případech zcela klíčový, neboť se mnohdy jedná o důležité a strategické dokumenty, u nichž jakákoli nepřesnost může znamenat značné komplikace, nepříjemné legislativně-právní následky či velké finanční ztráty.

Není proto náhodou, že překlady úředních dokumentů stejně jako překlady smluv tvoří nemalou část zakázek překladatelských agentur, což potvrzují i zkušenosti agentury Skřivánek. Výhodou překladatelské agentury je totiž v tomto ohledu především schopnost nabídnout díky širokému okruhu zkušených spolupracovníků kvalitní překlady dokumentů v mnoha různých jazycích i oborech.

Oficiální, úřední i ověřené

Ať už se jedná o různé typy smluv, zápisy z jednání statutárních orgánů, vnitřní směrnice nebo o úřední listiny a dokumenty, jako jsou rodné či oddací listy, výpisy z rejstříků, diplomy a další doklady o vzdělání – překladatelská agentura dokáže zákazníkům zaručit, že se překladu příslušných dokumentů bude věnovat zkušený překladatel. Tedy takový, který se v daném typu materiálů spolehlivě orientuje, bezpečně ovládá terminologii v obou jazycích a 100% porozumí překládanému obsahu.

Osvědčeným agenturním překladatelům prošly rukama desítky a stovky smluv v různých jazycích, tudíž nehrozí, že by jejich překladové formulace byly jakkoli pouze přibližné či neodpovídaly běžně užívaným slovním spojením v cílovém jazyce.

Překladatelská agentura navíc spolupracuje s překladateli, kteří jsou oprávněni – v různých jazycích – vyhotovovat rovněž soudní (ověřené) překlady úředních listin a dokumentů.