online kurzy

Nedotknutelnost obydlí při home office

Home office nebo též homeworking označuje práci vykonávanou mimo pracoviště zaměstnavatele. Jedná se o velmi atraktivní variantu, kterou hlavně zaměstnanci vítají. Smysl má především u administrativy a dalších převážně duševních forem zaměstnání. Při nich totiž nehrozí takové riziko pracovních úrazů.

Je třeba myslet na bezpečnostní opatření

Přestože je home office vítaným zpestřením práce, není v legislativě ještě dostatečně zakotven. Zákoník práce říká, že tento způsob práce vám váš nadřízený nemůže nařídit. U home office si práci rozvrhuje sám zaměstnanec, a to po předchozí domluvě se zaměstnavatelem. Spolu by se měli domluvit na základních parametrech práce, z nichž nejdůležitější je dodržení stanovené pracovní doby, kdy bude zaměstnanec k dispozici. V potaz je třeba brát i BOZP při home office. Protože stane-li se vám během práce z domu úraz, důkazní břemeno je na vaší straně.

Co říká právní úprava BOZP?

Vstupní školení BOZP platí pro všechny zaměstnance bez ohledu na to, zda svou práci vykonávají na pracovišti zaměstnavatele, nebo formou home office. Při výkonu práce z domova je třeba myslet na to, že dle zákoníku práce nemá zaměstnanec právo na mzdu či náhradní volno, pokud pracuje přesčas nebo ve svátek. Rovněž se na něj nevztahuje úprava týkající se rozvržení pracovní doby a případných prostojů vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Mezi další požadavky patří nutnost absolvování zaměstnance pracovnělékařské prohlídky, používání zaměstnavatelem stanovených pracovních, ochranných a dopravních prostředků, zákaz používání alkoholických nápojů v pracovní době atd. Pro zaměstnavatele dle BOZP platí, že i zaměstnancům na home office musí zajistit srovnatelné povinnosti jako zaměstnancům na pracovišti.

Vzdělávejte se a netápejte

Blended learning je šikovná platforma pro všechny velké firmy, neboť s její pomocí si přehledně rozdělí uživatele dle pracovního zařazení, lokality, entity atd. Na takto vytvořené skupiny potom můžete lépe cílit školení a vzdělávání. Též lze přes funkci Knihovna jednoduše nastavit oprávnění k přístupu do vybraných složek obsahujících dokumenty, odkazy, reporty, videa apod. Prostřednictvím platformy EDUNIO je možné rovněž vlastnoručně podepisovat dokumenty a tyto záznamy následně vytisknout.

Vzdělávání online je v kurzu

Interaktivní online kurzy si vaši zaměstnanci velmi rychle oblíbí, neboť představují zábavnou formu vzdělávání. Jejich přednostmi jsou intuitivní ovládání a autorská grafika. Samozřejmostí je aktuální platná legislativa. Vzdělávání touto formou dále zatraktivňuje 3D výklad, použití multimédií a praktické kvízy. Tímto způsobem lze školit BOZP, požární ochranu, první pomoc, GDPR, informační a kybernetickou bezpečnost atd.