Nejslavnější pražské památky – část II. významná náměstí

V Praze je mnoho historických a kulturních památek. V dnešní části o pražských památkách se zaměříme na slavné pražské náměstí. Náměstí patří do každého města, ať je to malé či právě hlavní město a denně zde projde mnoho lidí. Náměstí je mnohdy považováno za střed města a v Praze je jich několik. Za velmi slavné náměstí lze považovat Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Malostranské náměstí a Karlovo náměstí.

Václavské náměstí

Václavák zná každý pražák i nepražák. Václavské náměstí je považováno za výzmané kulturní a obchodní centrum. V podstatě nejde ani o náměstí, ale dlouhý a široký bulvár. Václavské náměstí se mnohokrát stalo svědkem významných událostí, demonstrací, koncertů, oslav a jiných masových setkání. Dominantu tohoho náměstí tvoří bezpochyby socha sv. Václava. Původní název Václavského náměstí byl Koňský trh. Václavské náměstí se jmenuje až od roku 1848. S nápadem přišel Karel Havlíček Borovský.

Staroměstské náměstí

Staromák je stejně známý jako Václavák. Staroměstské náměstí představuje centrum Starého Města a je součástí historického jádra. Přes Staromák vede královská cesta. Součástí Staroměstského náměstí je Staroměstská radnice s orlojem, pomník Jana Husa, kostel sv. Mikuláše, Mariánský sloup a další památky.  Kdysi se tady konaly významné obchodní trhy. Na Staroměstském náměstí dýchá duch historie. Odehrálo se zde mnoho důležitých historických událostí, jako je poprava 27 českých pánů v roce 1621. Rovněž tady došlo ke vzpouře a popravě Jana Želinského.

Malostranské náměstí

Malostranské náměstí, jak z názvu vyplývá, se nachází na Malé Straně a tvoří její centrum. Původně neslo toto náměstí jiné názvy jako je Rynk, Malostranský rynek, Štěpánské náměstí a další. Kdysi toto náměstí sloužilo jako tržiště nebo zde stál pranýř či šibenice. Náměstí tvoří horní a dolní část. Nachází se zde kostel sv. Mikuláše nebo Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Vede tudy královská cesta, od Karlova mostu, přes Malou Stranu až na Pražský hrad.


Karlovo náměstí

Největším náměstím v České republice je Karlovo náměstí. Dokonce patří k největším náměstím v Evropě. Říká se mu také Karlák nebo Dobytčí trh. Na náměstí se nachází Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Faustův dům nebo třeba Novoměstská jezuitská kolej. Přes Karlovo náměstí vede nejvíce tramvajových linek spojujících Prahu.