Prestižní studium MBA s mezinárodní platností

Absolventi bakalářského studijního programu se ocitají na rozcestí, zda si prodloužit studentský život anebo získat dobře placenou práci ve svém oboru. Konkurenceschopnost na trhu práce je poměrně vysoká a bakalářským, respektive inženýrským titulem se dnes chlubí kdekdo. Vysokoškolské tituly už dávno nejsou symbolem výjimečných znalostí a dovedností. Lepší finanční ohodnocení a posun na kariérním žebříčku vám může zajistit spíše profesní titul MBA.

Studium MBA prohloubí vaše praktické dovednosti, které následně aplikujete v zaměstnání. V České republice působí prestižní vzdělávací instituce Cambridge Business School, která poskytuje manažerské vzdělávání v mezinárodně uznávaných programech MBA, BBA a LL.M. Zatímco na vysoké škole jste nabyli teoretických znalostí, v rámci studia MBA získáte poznatky okamžitě uplatnitelné v praxi.

Na CBS učí odborníci z praxe

Cambridge Business School spolupracuje s profesionály z praxe a z akademického prostředí. S lektory můžete probírat konkrétní záležitosti a problémy z vaší manažerské praxe. A možná vám rady významných odborníků pomohou vyřešit nejeden problém v obchodní sféře vašeho podniku.

Vybrat si můžete z jedenácti specializovaných oborů MBA, mezi nimiž najdete například obory Management a leadership, Management ve zdravotnictví, Sales management, Management ve veřejné správě, Personální management, Marketing a PR, Management obchodu a další.

Studium MBA je přizpůsobené dokonce časově vytíženým manažerům, neboť výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka). Distanční forma studia je skombinovaná s moderním e-learningem, tudíž každý student si můžete učení přizpůsobit svému časovému harmonogramu. Kvalitní vzdělání s mezinárodní platností získáte za jeden rok, respektive za dva semestry.

Cambridge Business School, kde veškerá výuka probíhá v českém jazyce, má dveře otevřené českým a slovenským studentům.