uhlíková stopa společnosti

Proč stále více společností sleduje svoji uhlíkovou stopu

Uhlíková stopa společnosti již není jen trendem

V prosinci 2015 na klimatickém summitu v OSN v Paříži vlády většiny zemí světa zavázaly k omezení produkce skleníkových plynů, které přispívají ke globální změně klimatu. Cílem Pařížské dohody, přelomového globálního závazku k ochraně klimatu, je udržet globální oteplení v polovině století na hranici + 2 °C oproti době před průmyslovou revolucí – ideálně o 1,5 °C. Tento cíl mimo jiné znamená, že státy a podniky mají snižovat svoji závislost na fosilních palivech jako hlavním zdroji energie a usilovat o uhlíkovou neutralitu.

Po 6 letech od podepsání dohody zůstávají závazky vlád a jejich plnění za očekáváními a ani pandemie, která více než 2 roky sužuje celý svět nepomohla výrazněji ke snížení či dosažení vrcholu globálních emisí. Aktuální data ukazují, že současný stav by odpovídal oteplení o 1,1°C a pokud se výrazně nezmění přístup společnosti, oteplí se do konce století o +2,9°C.

Mnohé firmy si uvědomují nutnost akce a přidávají se aliancím, které konkrétními kroky a opatřeními chtějí aktivněji podpořit snahy o snižování emisí a uhlíkovou neutralitu. Například počet společností, které se připojily k inciativě Science Based Targets, která zavazuje společnosti k snižování emisí v souladu s vědeckými cíli (max oteplení na 1,5 stupňů) stoupl na více než 1000 firem z 60 zemí a 50 sektorů. Tyto společnosti reprezentují téměř 20% globální tržní kapitalizace (přes $20.5 trilionů USD). Prvním krokem na cestě ke snižování firemního dopadu na klima je výpočet uhlíkové stopy organizace. Pro zjednodušení měření a vykazování byla vytvořena standardizovaná metodika, kterou se firmy mohou řídit, případně jim s tím mohou pomoci specializované poradenské firmy.

Ve stále více zemích se nicméně vykazování uhlíkové stopy podniku stalo legislativní povinností (například ve Velké Británii či Jihoafrické republice) a o zavedení této povinnosti pro velké společnosti uvažuje také skupina G7 a Evropská komise v rámci úpravy Direktivy 2014/95/EU.

Do budoucna se očekává, že se tato povinnost bude týkat i menších firem, které trh postaví před nutnost snižovat svoji uhlíkovou stopu, vyčlenit na to nezbytné kapacity (finanční, personální) a nastavit systém snižování uhlíkové náročnosti provozu.

Uhlíková stopa společnosti jako business příležitost

Pro mnohé firmy, které mají s výpočtem uhlíkové stopy organizace zkušenost, se ale nejedná jen o legislativní zátěž, nýbrž i o příležitost skýtající výhody jako například:

  • Zjednodušení přístupu k financování. Banky a investoři nově pro poskytnutí finančních zdrojů a záruk vyžadují měření dopadu na životní prostředí. Vyšší transparentnost v tomto případě tak vede ke zvýšení důvěryhodnosti a přehlednosti pro investory, zákazníky a ostatní stakeholdery.
  • Možnost výrazného snížení nákladů spojených s výdaji například za energie či materiálové toky.
  • Rychlejší dosažení změn a inovací, zvýšení výkonnosti podniku a otevření se novým technologiím a obchodním příležitostem.
  • Možnost vytvoření komplexnější strategie udržitelnosti s pozitivním dopadem na budoucí business firmy.
  • Splnění požadavků odběratelského řetězce. Stále více obchodních partnerů požaduje od svých dodavatelů splnění environmentálních požadavků a měření uhlíkové stopy. Pokud chcete dodávat významných zahraničním společnostem, této povinnosti se nevyhnete.
  • Získání konkurenční výhody a oslovení klientů, kterým není životní prostředí lhostejné. 65% zákazníků dnes upřednostňuje udržitelné značky a produkty.
  • Zvýšení image a hodnoty vaší značky. 52% největších českých firem se již zavázalo ke snižování emisí.
  • Splnění základního předpokladu pro veřejný reporting, členství v klimatických aliancích a stanovování udržitelných cílů. Ať už se jedná o TCFD, SASB, GRI či jiné reportovací rámce pro udržitelnost, výpočet uhlíkové stopy organizace v souladu s Greenhouse Gas Protocol je základem.

Zajímá-li vás výpočet uhlíkové stopy, kontaktujte nás. Poradenská firma Sustainables s Vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy či strategií udržitelnosti.

výpočet uhlíkové stopy společnosti