tisk 3D modelů

3D modelování

Počátek 3D tisku sahá do 80. let 20. století, jedná se tedy o poměrně mladý obor, jenž v dnešní době zažívá velikého rozmachu hlavně v oblasti vývoje prototypů a výrobků v průmyslu. Snem pracovníků v medicínské oblasti je 3D tisk lidských orgánů, zatím je vše v plenkách. Tato technologie by totiž otevřela cestu k vytváření celých orgánů pro transplantace. Za zmínku jistě stojí, že se podařilo zatím vytisknout umělou čelist a lidské ucho.

Jak 3D tisk vůbec funguje?

Když se z digitální předlohy vytvoří fyzický 3D model, hovoříme o 3D tisku. Je to proces aditivní, kdy je výsledný objekt vytvořený poskládáním souvislých vrstev materiálu, dokud není celý projekt dokončen. Prakticky je to opak soustružení. Nejpoužívanější technologie tisku 3D modelů je FDM (fusion deposition modeling) – objekt vzniká natavováním tenkého proužku plastového materiálu vrstvu po vrstvě. Současně s ním se tisknou i podpory, které umožňují tisk složitých objektů a které se následně ručně odstraní nebo vyplaví ve speciální lázni.

Plastová 3D zbraň či jednopatrový domek?

Lidé jsou koumáci a 3D tisk využili i k vytisknutí první 3D zbraně. Stalo se to v roce 2012 v USA. Pochopitelně však nešlo v konečném výsledku o žádnou palebnou zbraň, ale pouze o plastovou, která byla schopna vystřelit pouze jeden plastový projektil. Vývojáři ovšem nezůstali spát na vavřínech a bádají dále. Pro vaši zajímavost, jedna čínská firma během jednoho dne vytiskla 10 jednopatrových domků na obří tiskárně vysoké 10 metrů. Docela úctyhodný výkon, nemyslíte? Možnosti 3D tisku se zdají být neomezené a určitě se máme ještě na co těšit.

3D modelování

Aby bylo možné tisknout 3D, je nutné nejprve vytvořit 3D model. Hodně zájemců o toto se ptá, zdali je možné ke 3D modelování využít pouze fotografii či nákres objektu. Jde to, ovšem každý 3D model má odlišnou geometrii, jiný objem materiálu a zabere v tiskové úloze určitý prostor.