Aby doprava v Praze nevázla

Dopravní špička v Praze bývá pro mnoho řidičů testem trpělivosti. Počet automobilů, které v jednom okamžiku projíždějí po hlavních tepnách, neustále roste. Dopravní experti se shodují, že je třeba zdokonalit značení i systém řízení provozu na křižovatkách, aby lidé nevázli při průjezdem velkoměstem dlouhé desítky minut v zácpách.

Svislé značky

Aktualizovat dopravní značení v Praze je ale mravenčí prací. V praxi to znamená instalovat nespočet vodorovného i svislého značení tak, aby na sebe vzájemně navazovalo a bylo plně funkční. Svislé dopravní značení obsahuje značky výstražné, příkazové, zákazové, informační, upravující přednost a dodatkové. Bývají umístěny po pravé straně komunikace a jsou instalovány pevně.

Vodorovné značky

O něco variabilnější a tudíž pružnější, co se použití týče, je vodorovné dopravní značení. Co si pod tímto pojmem představit? Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, zákazů zastavení, zákazů stání a ostatní vodorovné dopravní značky. Lidově řečeno, najdeme je namalované na silnicích.

AZ značky

Zpomalovače i parkoviště

Vodorovné dopravní značení lze doplnit i o zpomalovací prahy či parkovací zábrany. Značení používá jednosložkové nebo dvousložkové barvy v několika barevných provedeních. Životnost veškerého vodorovného dopravního značení záleží na vytíženosti dopravní komunikace. Obecně vzato se záruka u jednosložkové barvy poskytuje na půl roku a u dvousložkových barev jsou to dva roky.

„Musíme to opravit“

Řešení dopravních situací v Praze se bez produktů od „AZ značky“ neobejde. Provizorní značení se užívá i v průběhu údržeb nebo oprav na silnici, kdy je nutné užít nepřehlédnutelné výstrahy, jež značí minimálně zdržení, či přímo nepříjemnou situaci na vozovce. Řidiči, buďte trpěliví a shovívaví. Děje se tak kvůli vám, aby se vaše budoucí jízda stala příjemnější a bezpečnější.