apostilizace dokumentu

Apostila zlegalizuje dokumenty

Hodláte uzavřít sňatek s cizincem, nastoupit v cizině do zaměstnání nebo doložit svou obchodní činnost? Neobejdete se bez ověřených dokumentů, které se často musí předkládat v cizině, ale také se naopak ukazují ty vydané v zahraničí u nás v České republice. Ověření apostilou značí jednodušší a levnější způsob než superlegalizace.

Pravost a ověření díky apostile

Jestliže nastane situace, kdy musíte doložit nějaký dokument v zahraničí nebo naopak předkládáte zahraniční v naší republice, neobejde se to bez apostily či superlegalizace. Pokud bude toto ověření chybět, úřady nebudou považovat nic vámi předloženého za platné. O co vlastně jde? Apostila představuje vyšší úroveň ověření, její pravost, ověření uvedených otisků razítka a podpisu. Podle sjednané úmluvy si určité státy mezi sebou vzájemně uznávají veřejné listiny s apostilizační doložkou. O vydání se starají některé úřady. Někdy je potřeba doložit obstarat i překlad do cizího jazyka. Nejprve zjistěte, zda jsou oba státy, tj. vydání a používání, zaneseny v seznamu Úmluvy o Apostille.

Vyřízení apostily

Apostilizace dokumentu vám zabere nějaký čas, ale můžete si ji nechat obstarat za určitý finanční obnos, který se liší podle druhu a původu dokumentu. V případě většího počtu získáte i zajímavé slevy. Jak dlouho to potrvá? Jestliže půjde o původ z České republiky, zabere vyřízení od dvou dnů až po dva týdny. Jestliže mají dokumenty původ v jiné zemi, obstarání lze očekávat od dvou dnů až do maximálně čtyř týdnů. Na jaké dokumenty se hlavně vyžaduje apostille? K nejčastějším patří rodné, úmrtní a oddací listy, vysvědčení, vysokoškolské diplomy, státní zkoušky a jiné doklady související se vzděláním. Dále sem zapadají obchodní dokumenty, nejen výpisy z obchodního rejstříku, ale také faktury. Častými požadavky jsou rovněž výpisy z rejstříku trestů a listiny vydané finančními, justičními a notářskými orgány.