Automatizace projektů bez problémů

Máte již připravený projekt, ale nevíte si rady se skladbou přístrojů, aby odpovídaly výhledové strategii? Zároveň by měly ladit s momentálně používanými stroji. Oborníci vám však poradí i v případech, kdy nemáte jasné požadavky.

Uplatnění automatizace v praxi

Automatizační technika se uplatňuje v nejrůznějších průmyslových oborech. Používají se nejrůznější počítače, snímače, regulátory apod., aby se maximálně zpřesnila a zkvalitnila činnost či celý proces. Automatizace usnadňuje lidem práci a snižuje se také potřeba přítomnosti člověka u strojů. Ovšem obsluha se neobejde bez dostatečných znalostí, kvalifikace a orientace v příslušných výrobních technologiích. Ať už se zabýváte jakýmkoliv oborem, specializované středisko vám rádo navrhne nejen nejvhodnější řídicí systémy pro vaše pracovní zaměření, ale také se můžete spolehnout na veškerý servis, který s tím bude souviset.

Automatizování takřka všeho

Řídicí systémy se skládají z centrální řídicí jednotky a z ovládacích panelů. Pomocí ovládacích panelů se dostávají do speciálního počítače příkazy pro jednotlivé přístroje. Tato zařízení se dají naprogramovat a následně mohou ovládat různé technologické procesy. Jedno ovládací prostředí dovede řídit i několik různých zařízení. Stav zařízení se sleduje pomocí diagnostiky poruch a běžných pracovních fází.

Pod pojmem PLC řídicí systémy si představte malé průmyslové počítače, které umí regulovat procesy a aplikace. Pokud jsou dostatečně kvalitní, postarají se o bezproblémový a efektivní provoz, poznají chyby, ztráty a množství spotřebované energie. Stačí naprogramovat jejich paměť, připravit analogové či digitální vstupy a výstupy. Díky těmto systémům vlastně zautomatizujete téměř všechno, proto se hodně uplatňují ve strojírenství, energetice, v zemědělství nebo v chemickém průmyslu.