CNC OBRÁBĚNÍ KOVŮ

V průmyslovém segmentu má CNC obrábění kovů důležité postavení. V minulosti se obrábění provádělo ručně pomocí pilníků s různými stupni hrubosti. Postupem času místo klasických pilníků zaujaly moderní stroje. Kovoobrábění je ve své podstatě proces, kdy se odebíráním materiálu z obráběného předmětu docílí výrobku s požadovanými rozměry a tvarem. Pro tuto poměrně složitou technologii je žádoucí maximální přesnost a vysoká kvalita.

Kovoobrábění se rozděluje na dvě kategorie – tradiční a nekonvenční obrábění. V následujících řádcích se s jednotlivými způsoby seznámíme.

Tradiční způsoby kovoobrábění

Prvním starobylým způsobem obrábění je ruční obrábění. Jak již bylo zmíněno, požadovaného tvaru a velikosti se dosahovalo použitím pilníků. Součástí procesu ručního obrábění je zaškrabávání, které zvyšuje kvalitu povrchu obráběného předmětu.

Druhou tradiční variantou je třískové obrábění. Jak už samotný název napovídá, z obráběného materiálu se oddělovaly třísky. Tento typ obrábění dále pojímá frézování, vrtání, řezání, hoblování a další metody kovoobrábění.

Nekonvenční způsoby kovoobrábění

Nejpoužívanější formou nekonvenčního kovoobrábění je elektrojiskrové obrábění. Touto cestou se upravují kovy různé tvrdosti a další materiály. Zásadním způsobem je elektrojiskrové řezání, přičemž je stroj řízený CNC. Postupně se odvíjí měděný drát, čímž je možné vytvořit předmět jakéhokoliv tvaru a velikosti.

Dále se v této oblasti setkáte s řezáním laserem, které se využívá při přesném řezání a vyřezávání z kovů a dalších materiálů. V neposlední řadě existuje řezání vodou, kdy vysoký tlak vody má obdobný efekt jako laser. Závěrem si představíme chemické obrábění, kdy se odebírání materiálu provádí leptáním.

Na českém trhu existuje spousta firem, jejichž portfolio služeb zahrnuje CNC obrábění kovů. Pakliže hledáte firmu s kvalitními výsledky, dovolujeme si vám představit Hanákov, spol. s.r.o..