pracovní agentura IRS Czech

Co musíte vědět, než zaměstnáte cizince

Pandemie koronaviru a s ní spojený odliv pracovních sil přinutil mnoho zaměstnavatelů poohlédnout se po nových zaměstnancích v zahraničí. Jaké povinnosti vám vzniknou, pokud plánujete zaměstnávání Ukrajinců, Poláků a cizinců jiných národností?

Zaměstnávání občanů států Evropské unie a Švýcarska

Nejjednodušším způsobem zaměstnání cizince je uzavření smlouvy s občanem členské země Evropské unie a Švýcarska. Volný pohyb pracovních sil v EU umožňuje jejich zaměstnání za obdobných podmínek jako u jejich tuzemských protějšků. 

Zaměstnavatel však musí vést evidenci všech pracovníků ze zemí EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, stejně tak je třeba hlásit jejich nástup do zaměstnání (nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce) i případné ukončení pracovního poměru a veškeré změny v evidenci na krajské pobočce Úřadu práce ČR. 

Zaměstnanci, kteří budou v ČR déle než 30 dní, se musí hlásit odboru cizinecké policie. 

Zaměstnávání občanů z tzv. třetích zemí

Zaměstnávání cizinců z takzvaných třetích zemí je o něco problematičtější, ale ne nemožné. Výjimku mají ti z nich, kteří:

  • získali trvalý pobyt na území České republiky,
  • studují zde na střední či vysoké škole (denní studium),
  • absolvovali českou střední či vysokou školu,
  • v některých případech tuto podmínku získávají i ti cizinci, kteří pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny (konkrétní povolení je třeba prověřit u cizinecké policie).

Vždy je nutné prokázat platné oprávnění k pobytu, zaměstnavatel je povinen je ověřit a evidovat. Cizinci, kteří nesplňují žádnou z výjimek, musí pro možnost práce v ČR získat povolení k pobytu na území ČR a povolení pro práci zde. 

Nejčastěji se jedná o zaměstnaneckou nebo modrou kartu, které zahrnují obě potřebná povolení k zaměstnávání cizinců.

Zaměstnanecká a modrá karta

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, na dobu platnosti rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné práce, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. Vždy se váže na konkrétní pracovní místo. 

zaměstnání cizince

Její vydání je časově náročné a vyžaduje důkladnou přípravu všech dokumentů. Jestliže plánujete zaměstnat občana třetí země bez povolení k pobytu, je třeba to nahlásit Úřadu práce prostřednictvím formuláře. 

Volná pracovní pozice bude nejprve po dobu 30 dnů zveřejněná v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Ministerstva práce a sociálních věcí. Vydání karty nejčastěji iniciuje budoucí zaměstnanec na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.  

Modrá karta je obdobou zaměstnanecké karty, pojí se však s vyšší kvalifikací, kterou je třeba prokázat. Po dobu trvání nouzového stavu mohou držitelé zaměstnanecké karty a modré karty za zjednodušených podmínek začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění.

Další informace i s pomocí při zřízení potřebných povolení pro cizince najdete na stránkách pracovní agentury IRS Czech.