Dotace na stezky: budujte vinařské stezky

Dnes jsou dotace velmi diskutovatelné téma. Využívají se dotace na stezky, pro zemědělce, pro podnikatele, obce, biomasu či cestovní ruch. Možností, na co využít dotace, které poskytuje Evropská unie, je více než dost. V posledních letech se rozšířilo budování stezek, a to nejen cyklistických či naučných, ale také vinařských. Obce se snaží touto cestou přilákat nové klienty a zlepšit tak svůj cestovní ruch. Dotace na stezky jsou určené na podporu tvorby sítě místních i regionálních tras, které seznámí návštěvníky s historií vinařství, ale také se současným stavem vinné révy. Vinařské cesty získávají na oblíbenosti zejména na Jižní Moravě, oblasti vína.

Další dotace pro obce

Ale obce si mohou zažádat o dotace pro jiné účely, nejen na stezky. Dotace pro obce jsou poskytovány zejména obcím do 500 či 2 000 obyvatel. Obce s vyšším počtem obyvatel pak mohou žádat o dotace pro životní prostředí. Dotace pro obce zahrnují hned několik programů, z nichž si určitě každá obec vyberete.

K dispozici jsou dotační programy:

  • Obecní infrastruktura a vzhled obcí
  • Vodohospodářská infrastruktura
  • Občanské vybavení a služby
  • Kulturní dědictví obcí a venkova

EU poskytuje i dotace pro podnikatele

Pokud podnikáte a chcete pomoct s rozvojem svého podnikání či mikropodniku, mohou vám pomoct finančním způsobem dotace pro podnikatele, které poskytuje Evropská unie. Dotace pro podnikatele jsou určeny zejména pro založení a rozvoj mikropodniku či podnikatele. Jsou poskytovány pro drobnou výrobu a také řemesla či pro služby v hospodářství. Pokud vám dotace pro podnikatele nevyhovují svými vlastnostmi, nebo jste nenašli ten správný dotační program, můžete se podívat do jiných kategorií, jako je dotace pro zemědělce, na biomasu či pro cestovní ruch.