European School of Business Management SE

V současné době jsou na manažery kladeny stále vyšší nároky. Manažeři jsou tak nuceni se v oblastech moderního managementu neustále vzdělávat. Protože jsou však tito lidé příliš časově vytíženi na to, aby navštěvovali různé kurzy v určitou dobu, vznikla pro ně na míru nová forma studia – moderní online studium. Manažeři tak mohou pohodlně studovat z pohodlí své kanceláře či domova a v dobu, která jim vyhovuje.

Online můžete studovat už i nejžádanější typ manažerského vzdělávání vůbec – MBA. Titul MBA je prestižním profesním mezinárodním titulem, který jeho držitele odliší na trhu práce od konkurence. Manažeři s tímto titulem mají otevřené dveře ke kariérnímu postupu i k vyššímu finančnímu ohodnocení.

Prestižní škola European School of Business Management SE nabízí studium MBA prostřednictvím nejmodernějších trendů. Online studium MBA probíhá na základě oxfordského modelu výuky, který se zaměřuje na praktické využití nabytých znalostí a na efektivní řešení reálných problémů. Klíčové je propojení teoretických a praktických poznatků.

Studium programu Master of Business Administration je jednoroční a probíhá v českém jazyce. Díky tomu, že výuka probíhá online, nejenže si každý student sestavuje svůj výukový plán sám, ale dokonce lze začít studovat kdykoli v průběhu roku. To, že je veškeré studium maximálně přizpůsobeno individuálním potřebám každého studenta a že může studovat opravdu odkudkoli, není snad potřeba více zdůrazňovat.

Studium MBA je na ESBM rozděleno do tří bloků. První blok je nejobecnější, dotýká se všeho, s čím se studenti mohou při práci ve středním a vrcholovém managementu setkat. Mezi vyučované předměty patří mimo jiné finančnictví nebo human resourses. V druhém bloku už si studenti volí užší specializaci podle svých potřeb nebo preferencí. Na výběr jich mají celkem osm. Třetí, nejvolnější blok, nabízí studentům přes deset dalších specializací ve formě volitelných předmětů.

E-learningový systém, který škola European School of Business Management SE používá, mohou studenti využívat kdykoli a kdekoli. Stačí jen připojení k internetu. Mají zde k dispozici studijní materiály, sylaby, prezentace a další informace, které potřebují ke studiu, včetně kontaktů na lektory. To když s některým z lektorů, náležejících vždy k těm největším odborníkům z oboru, potřebují zkonzultovat konkrétní problém. E-learningový systém a veškeré další nabízené školní aktivity jsou již zahrnuty v ceně školného, jehož výše je konečná.