Guerilla marketing a virální marketing – netradiční a nejmodernější formy marketingu

Guerilla nebo virální marketing jsou pojmy, které jste již možná slyšeli, možná také ne. Jedná se o nástroje marketingového mixu, tedy způsoby, jakými lze propagovat určitý produkt, službu apod. Patří mezi nejmodernější marketingové techniky a zároveň přináší něco jedinečného, netradičního. Reklama je v dnešním světě nutností, abyste obstáli v konkurenčním boji, a proto si představme si, jak je možné tyto propagační formy využít ve váš prospěch.

Guerilla marketing

Guerilla marketing představuje velice nekonvenční formu marketingu. Tento pojem byl převzat od partyzánského boje. Guerilla byly malé bojové jednotky, které čelily velké přesile, avšak jejich znalost území jim pomohla protivníky překvapit, ne-li porazit. Smyslem je šokovat, vzbudit maximální zájem, udeřit na nečekaném místě s primárním cílem – ziskem.

Tuto techniku můžete využít tehdy, kdy chcete bojovat s konkurencí, avšak máte omezený rozpočet. V tomto případě nejsou důležité peníze, ale především dobrý nápad, čas, kreativita, důvtip a řekněme také určitá dávka drzosti. Je třeba vytvořit údernou kampaň, která vyvolá zájem včetně udržování, neustálého vylepšování a monitorování celé situace. Úspěch již zaznamenalo mnoho firem. Jde o to být hlavně kreativní a navrhnout takovou kampaň, která bude šokovat a bude nezapomenutelná.

Virální marketing

Virální marketing je další netradiční forma marketingu, která využívá k šíření komerčních sdělení internet, konkrétně sociální sítě. Smyslem je motivovat příjemce šířit tyto informace dále. Tak lze oslovit poměrně obrovské množství potenciálních zákazníků, aniž byste do reklamní kampaně investovali šílené částky. Náklady na získání jednoho zákazníka jsou tedy velice nízké. Ideální je využít i jiné nástroje, které nabízí marketingový mix, tak má virální marketing větší smysl.

Podstatou virálního marketingu je vytvoření zajímavého média, např. obrázku, videa, aplikace apod. Následně si je uživatelé prostřednictvím internetu, zpravidla pomocí Facebooku, Youtube, Google+, Twitteru atd. sami přeposílají. Chce to opět velkou kreativitu, čím bude kampaň zajímavější, s originálním myšlenkou, kreativnější, zábavnější, šokující, tím více se bude šířit.

Příklady z praxe, jak lze tyto nové formy marketingu využít najdete na www.mediaguru.cz. Zde jistě naberete mnoho inspirace nejen o těchto propagačních nástrojích, ale i řadě dalších.