hodnocení firem

Hodnocení firem z řad zaměstnanců. Co vše mohou pracovníci společnosti prozradit?

Společnost, u které pracujeme je místem, kde trávíme podstatnou část všedního dne. Při výběru nové pracovní příležitosti je důležité, jestli je ve firmě příjemné prostředí a slušní a spolehliví kolegové. A to vše už před samotným pohovorem prozradí firemní zkušenosti a hodnocení firem.

Proč vlastně zaměstnavatele hodnotit?

Při výběru nového pracovního místa rozhoduje nejen výše platu, ale i prostředí a to, jakého máte nadřízeného. Snažte se tedy předem zjistit, jak to v dané firmě chodí. Pokud víte o někom, kdo tam pracoval, zeptejte se na jeho názor. Určitě vám dá neocenitelné informace. 

Pokud ovšem o nikom takovém nevíte, můžete si najít hodnocení firmy jejími zaměstnanci na internetu. Existuje mnoho platforem, na kterých současní, nebo bývalí zaměstnanci anonymně hodnotí pracovní podmínky a management firmy. Dozvíte se nejen přibližnou výši platu na určité pozici, ale také to, zda jsou zaměstnanci ve firmě spokojení a popřípadě jaké firemní výhody můžete kromě platu očekávat. 

Jak probíhá hodnocení firem na portálu

Pokud se rozhodnete ohodnotit vaši firmu na jednom z portálů, budete muset vyplnit dotazník, ve kterém se zaměříte na hodnocení firmy jako celku, nadřízených a kolegů. Dále budete dotázáni na spokojenost s platem a můžete vložit i komentář. Součástí dotazníku bývá i užitečný dotaz, jestli je firma vhodná spíš pro uchazeče bez zkušeností, rodiče s dětmi nebo toho, kdo chce získat zkušenosti v mezinárodním prostředí. Hodnocení je pro uživatele portálu anonymní. Aby nedocházelo ke zneužívání s cílem poškodit zaměstnavatele, hodnotící musí prokázat, že ve firmě opravdu pracuje.

Co zaměstnanci v Česku oceňují a naopak kritizují 

Podle průběžně vyhodnocovaných recenzí jsou zaměstnanci v Česku nejvíce spokojeni s kolegy a pracovním týmem. Nejvíc kritizovaný je naopak přístup nadřízených a výše mzdy. To se projevuje i v komentářích. Spokojenost s výší mzdy a přístupem managementu je dlouhodobě přibližně 60 %

Příspěvky musí respektovat etická pravidla 

Při hodnocení firem je třeba respektovat etický kodex daného portálu. Snažte se být spravedliví a poskytujte objektivní informace. V pracovní smlouvě jste se možná zavázali nezveřejňovat určitý druh informací firemního charakteru. Portál také odmítne zveřejnit vulgární komentáře nebo obvinění z nelegální činnosti. Dále je zakázáno identifikovat jednotlivé osoby. Z těchto důvodů bývá 5 % recenzí zamítnuto.