vzdělávání online

Jak se provádí kontroly BOZP v obydlí zaměstnanců při práci z domova?

V současné době se čím dál větší množství firem uchyluje k umožnění práce z domova svým zaměstnancům. Týká se to hlavně administrativních a duševních forem práce, u nichž je eliminováno riziko pracovních úrazů. I přesto je třeba dodržovat řadu bezpečnostních doporučení, které s tzv. home officem souvisí.

Co říká zákon?

Ačkoliv řada zaměstnanců práci z domova vítá, přesto ji zaměstnavatel nemůže nařídit. Dále Zákoník práce hovoří o tom, že si svou práci zaměstnanec rozvrhuje sám. Ovšem se zaměstnavatelem by se měl dohodnout na obecných parametrech týkající se pracovní doby. Stane-li se zaměstnanci během výkonu práce z domova úraz, je na jeho straně důkazní břemeno. V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že zaměstnanci na home office nepřísluší mzda, příplatek ani náhradní volno za práci přesčas a ve státní svátek.

Udělejte si jasno

Z výše uvedeného je patrné, že práce z domova obnáší několik nařízení daných zákonem, jimiž je nutné se řídit. Aby se v nich jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec lépe orientovali, jsou tu online školení, která vám tuto problematiku srozumitelně vysvětlí. Vhodné je vytvořit si metodiku pro řízení práce z domova, v rámci níž by měly být řešeny následující body: seznam pozic vhodných pro HO, výběr zaměstnanců (nejen na základě pracovního zařazení, ale též jejich vlastností a schopností), analýza rizik domácího pracoviště, uzavření nové pracovní smlouvy či dodatku ohledně práce z domova atd. Nedílnou součástí umožnění home office by mělo být též školení BOZP.

Vzdělávání není nikdy dost

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete uskutečnit školení za účasti školitele BOZP, vsaďte na vzdělávání online. Je určeno jak ke vstupním, tak k pravidelným školením týkajícím se právních a dalších předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškerá legislativa je tu popsána srozumitelnou formou. A co je podstatné, vždy tu najdete její aktuální znění. Při tomto druhu online školení se rozhodně nudit nebudete. Je velmi dobře didakticky i graficky zpracováno, výklad je spojen s řadou interaktivních prvků. Dostupné jsou verze v češtině a angličtině, pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Využijte poradenské služby

Jak už víme, kontrola BOZP vyžaduje perfektní orientaci v Zákoníku práce a v dalších příslušných paragrafech. Nejste-li v této oblasti kovaní, svěřte se do rukou odborníků, kteří vám pomohou jak se zavedením agendy, tak se správou a vedením dokumentace BOZP. V neposlední řadě též se samotným školením zaměstnanců. Buď využijete nabídky komplexní spolupráce, nebo jen dílčí nabízené služby. Řeč je o jednorázovém či pravidelném auditu BOZP a PO, a též o zákonných školeních BOZP a PO. Spolehnout se rovněž můžete na nonstop lektorskou a poradenskou podporu.