JAK SE U NÁS CÍTÍ CIZINCI, KTEŘÍ NEUMÍ ČESKY

Sami se učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a někteří z nás možná i exotičtější jazyky. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, jaké to je učit se češtinu? Napadlo vás, že to máme vlastně ještě skvělé oproti cizincům, kteří se musí učit pády, vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky a další české specialitky? A co teprve výslovnost písmena ř? Čeština pro cizince určitě není nic lehkého. A my jim to častokrát vůbec neusnadňujeme.

Kurzy češtiny pro cizince vypadají jako kurzy cizích jazyků pro Čechy

Je zřejmé, že čeština pro cizince se vyučuje jinak než čeština na našich základních školách. Funguje to tak jako při učení každého jiného cizího jazyka. Začít se musí po malých krůčcích od těch nejjednodušších věcí. Postupuje se podle tematických celků, piluje se výslovnost, slovní zásoba i poslech.

Podle učebního plánu školy CZLT, která pořádá kurzy češtiny pro cizince, se začíná slovní zásobou v oblasti jídla, rodiny, základních frází, popisování lidí a gramatikou slovesa být. Cizinci mají za úkol například utvořit větu ze slov znát – Česká republika nebo doplnit ten/ta/to před jednotlivá podstatná jména. Nám by se tyto úkoly jevily jako triviální. A právě tento náš přístup často představuje problém.

Cizinci učící se česky to u nás nemají lehké

Jedním z problémů, kteří u nás cizinci mají, je, že s nimi nemáme trpělivost. Jejich lámaná čeština nám přijde směšná nebo na ně nemáme čas. Často dochází také k úplně opačnému problému – zbytečně je chválíme. Když navštěvují kurzy češtiny pro cizince, nepotřebují od vás slyšet, jak jim to krásně jde a jak nádherně mluví na to, že nejsou místní. Oni moc dobře vědí, že je ještě potřeba hodně zapracovat.

Obecně je potřeba, abyste cizince, kteří se učí česky, ihned nepovažovali za bytosti, které nemají mozek. Nemusíte na ně mluvit nahlas a rychlostí dvě slova za minutu. Stačí je jen trochu vnímat, na něco se jich zeptat, aby se zapojili do hovoru a mluvit na ně česky. Je sice fajn, když umíte angličtinu a lépe se s nimi domluvíte, ale to se pak česky nikdy nenaučí. Snažte se, aby byla čeština pro cizince jazykem, kterým budou mluvit rádi.