Jaké změny přinesly novelizace daní v roce 2015?

Sledujete legislativní změny, které souvisí se segmentem daní? Pokud jste letos zaváhali a pro nedostatek času nestačili zaznamenat ty nejpodstatnější, pravděpodobně vám uniklo spoustu podstatných informací. V následujících řádcích vám alespoň v krátkosti představíme novinky, které vám blíže vysvětlí každá kvalitní firma zajišťující daňové poradenství.

Změny ohledně daně z nemovitostí

Mezi významné novely patří změna zákona týkající se daně z nemovitých věcí, která bude platná od 1.1.2016. Novelizace cílí na upřesnění některých termínů (např. stavební pozemek a předmět daně ze staveb a jednotek) a nově zavátí termín „zdanitelná jednotka“.

V příštím roce budou od daně z nemovitosti osvobozeny státní, krajské a obecní pozemky bez práva stavby. Zároveň dojde k upřesnění podmínek týkajících se staveb a jednotek pro účely zdravotnických zařízení a staveb, které využívají energii z biomasy.

Evropská unie chce podchytit praní špinavých peněz

Další legislativní změny souvisí s důslednou kontrolou subjektů, a to jak podnikatelských, tak i nepodnikatelských. Cílem je zamezit praní špinavých peněz a financování teroristických aktivit. V praxi půjde o soubor zákonů, které by měly zajistit transparentnost transakcí. EU se chystá realizovat veřejné registry s informacemi dostupnými pro finanční orgány i veřejnost. Jednotlivé členské státy mají povinnost integrovat regule do stávajícího systému do dvou let.

Změny se nevyhnuly ani investičním pobídkám

Na závěr jsme si nechali zmínku o novelizaci zákona o investičních pobídkách, v rámci které došlo k zavedení několika nových typů pobídek a eliminaci některých překážek. Úpravy se týkají zpracovatelského průmyslu, center strategických služeb a technologických center, jakožto i call center.

Nový zákon o investičních pobídkách redukuje požadovaný počet pracovních míst, ruší některá omezení a minimalizuje sankce. Mimo jiné se zvětšil seznam okresů poskytujících hmotnou podporu při vytváření nových pracovních příležitostí, rekvalifikace zaměstnanců a podporu pro školení.

Nechte si poradit od odborníků z KempHoogstad

Legislativní změny samozřejmě zasahují i do dalších oblastí daní. Rádi vás o nich informují profesionálové z renomované společnosti KempHoogstad, která se věnuje komplexnímu vedení účetnictví a daňovému poradenství od roku 2006. Jádro společnosti tvoří zkušení právníci a daňoví poradci s dlouholetou praxí.