Kdo je liniový manažer?

Když zadáte do vyhledávače liniový manažer, jedna z prvních vět, kterou si přečtete, bude znít zhruba takto: Jedná se o nejnižší úroveň managementu. Což je sice pravda, ale to nemění nic na tom, že pozice liniového manažera je v hierarchii společnosti nesmírně důležitá. Zajímá vás, proč tomu tak je? Čtěte dál a vše se dozvíte.  

Funkce managementu

Management je odpovědný za dosahování cílů, které si společnost stanoví. Takovým cílem může být například množství prodaného zboží. To, že je za splnění tohoto cíle zodpovědný management ale neznamená, že on sám půjde a zboží prodá. Už z anglického původu slova to manage – řídit – vyplývá, že management dosahuje cílů díky řízení a vedení lidí.

Kde se nachází liniový manažer?

Nejnižší stupeň managementu získal přezdívku liniový z toho důvodu, že tvoří pomyslnou linii mezi řadovými pracovníky a vedoucími zaměstnanci. Právě z toho důvodu je tato pozice ve firmě klíčová, ale také velmi náročná, protože zde dochází ke střetu dvou světů. Uveďme si jako příklad potravinový obchodní řetězec:

  • Řadoví pracovníci: Ti, kteří tráví svůj den na prodejně. Vybalují zboží, kasírují zákazníky, plánují objednávky, dopékají pečivo a vykonávají řadu dalších činností.
  • Vedoucí zaměstnanci: Snaží se naplnit cíle a kvóty, které si firma stanovila. Tam můžou patřit třeba hodinové výkony jednotlivých prodejen nebo jejich obraty. Většina z nich svoji práci vykonává z centrály a na prodejnách se objevují zřídka.

V praxi to pak často vypadá tak, že si z jedné strany stěžují zaměstnanci, kteří na prodejnách nestíhají, protože jich tam je málo. A z druhé strany management tlačí na stále vyšší výkony. A mezi tím vším stojí právě liniový manažer, který se snaží udržet motivované zaměstnance a zároveň splnit nároky vyššího managementu.

Jaké jsou hlavní funkce liniového manažera?

Plánování

Pokud pracujete na manažerské pozici, asi víte, že bez plánování se to neobejde. Liniový manažer nosí v hlavě cíle, kterých je potřeba dosáhnout, a na základě toho plánuje jednotlivé úkoly a činnosti.

Liniový management provádí zejména taktické a operativní plánování. Nepodílí se přímo na vytváření dlouhodobých plánů společnosti, ale řeší aktuální situace a krátkodobé cíle.

Organizování

Liniový manažer má zpravidla na starosti skupinu zaměstnanců a jedním z jeho úkolů je organizovat jejich každodenní činnosti a úkoly. Aby z toho neměl hlavu jak pátrací balon, může využít aplikaci, která mu usnadní nejen organizaci týmů, ale taky dodržování termínů, komunikaci s týmem a další aktivity.

TIP: Využijte software pro plánování a organizování úkolů v týmu.

Řízení lidí

Schopnost vést lidi je klíčovou kompetencí každého manažera. Byť se pořádají nejrůznější školení na téma jak správně řídit svůj tým a podobné. Tak v praxi si často se znalostmi ze školení nevystačíte.

Každý člověk je zkrátka jiný, na někoho může fungovat pozitivní motivace, někdo potřebuje přísnou ruku. Úkolem liniového manažera je tyto odlišnosti rozpoznat a ke každému přistupovat individuálně.

Kontrola

Kontrola slouží k tomu, aby manažer věděl, zda původní plány, které vytvořil, odpovídají realitě. Na základě toho pak koriguje pracovní procesy. Spolu s kontrolou souvisí i hodnocení pracovníků, které je pro jejich další rozvoj klíčové.

Být dobrým liniovým manažerem vyžaduje nejen dobře zvládat všechny předchozí body, ale také umět s lidmi komunikovat, motivovat je a mít znalosti v oboru.  

Foto zdroj: Freepik