soudní překlad

Kdy potřebuji úřední či soudní překlad

Úřední nebo soudní překlady, resp. překlady, které zaručují odpovídající kvalitu překladu, jsou využívány především při dokládání úředních listin vydaných v jiném státě. 

Veškeré dokumenty, které jsou vyžadovány konkrétní administrativou státu v různých úkonech, musí svým obsahem a terminologií odpovídat legislativním požadavkům definovaným státními institucemi. 

Z tohoto důvodu jsou také úřední a soudní překladatelství specifický obor, pro jehož realizaci je vyžadováno mít odpovídající osvědčení.

Soudní překlad a úřední či úředně ověřený překlad

Oficiální překlady smí provádět pouze soudní tlumočníci / překladatelé, kteří byli do této funkce jmenováni ministrem spravedlnosti (obdobně jako soudní znalci) a jsou zapsání v seznamu soudních tlumočníků. Tyto osoby splnily podmínky pro získání potřebného oprávnění a mohou provádět soudní překlady.

Soudní překlad je tedy překladem, který vykonal soudní tlumočník v rámci své funkce (ne každý překlad, který tento tlumočník vytváří, musí být soudní), musí opatřen doložkou a kulatým razítkem. Překlad může vykonat buď na žádost státního orgánu nebo pro soukromé osoby.

Typy soudních překladů

Soudní, resp. úřední překlady jsou vytvářeny ve třech variantách v závislosti na tom, z jakého státu dokument pochází a existuje-li mezi státy dohoda o soudních překladech – bilaterální nebo multilaterální. S ohledem na tento fakt je potřeba vybrat správný typ soudního překladu, tzn.:

  • běžný soudní překlad – platí pro překlady oficiálních úředních listin pro potřeby orgánů či institucí států, mezi nimiž byla uzavřena bilaterální dohoda o uznávání soudních překladů,
  • soudní překlad s apostilou – je využíván v případě, že oficiální dokument pochází ze země, která má se státem požadujícím překlad sjednanou Úmluvu o apostile,
  • superlegalizovaný soudní překlad – vyžaduje ověření ze strany obou států.

úřední překlad

Životní situace, při nichž je potřeba soudní překlad

Oficiální úřední překlad je vyžadován vždy v případě, že předkládáte dokument vydaný cizím státem pro potřeby identifikace osob, základních údajů, potvrzení rodinného stavu apod. Jedná se tedy o následující listiny:

  • potvrzení o narození, úmrtí, případně identifikace jména osoby
  • dokumenty potvrzující rodinný stav, tedy oddací list, potvrzení o rozvodu, registrovaném partnerství nebo jeho zrušení
  • potvrzení o vztahu k dítěti (rodný list, potvrzení o opatrovnictví apod.)
  • potvrzení o záznamech v trestním rejstříku (výpis z trestního rejstříku)
  • doklady o ukončeném vzdělání (středoškolském, vysokoškolském)
  • notářsky ověřené dokumenty a zápisy
  • soudní rozsudky

V případě, že se nacházíte v životní situaci vyžadující dodání úředně ověřeného překladu, je ideálním řešením vyhledání agentury Parkerhill.cz, která poskytuje kompletní překladatelské ale i poradenské služby.