Kurzy angličtiny vyučované novodobou metodou výuky

Máte pocit, že byste své jazykové schopnosti z angličtiny potřebovali zdokonalit? Nemluvíte plynule? Máte problémy porozumět? Potřebujete si ujasnit, kdy jaký gramatický čas používat a celkově si ujasnit gramatiku? Pak vás jistě osloví kurzy angličtiny vyučované novou metodou výuky LITE. Jedná se i jiný způsob vyučování, než na který jste mohli být zvyklí v jiných jazykových školách.

Výuková metoda Lite

Jistě vás bude zajímat, v čem je nová metoda výuky LITE tak jiná? Metoda LITE byla mnoho let zkoumána. Prováděl se průzkum v oblasti výuky jazyků a na základě zjištěných zkušeností byla tato technika sestavena. Je však založena na zcela jednoduchém principu. Smyslem je jazyk vyučovat dle takových principů, pomocí nichž jsme se učili naši rodnou řeč. Výhodou je bezesporu snadnost, účinnost a jedinečnost. Jazyková škola uplatňuje tuto metodu v praxi. Jde o to mluvit, mluvit, mluvit. Postupem času pochopíte, jak správně spojovat věty, nedělat chyby, a tak se naučíte plynule mluvit anglicky. Jestliže se tedy naučíte něco nového, je třeba to ihned začít používat.

Jak probíhají lekce?

Na jednotlivých lekcích se z 80 % komunikuje v angličtině a procvičuje komunikace. Proto vám učení angličtiny připadá přirozené. Získáte tak slovní zásobu i větnou skladbu, kterou aktivně využíváte a zbavíte se ostychu z vlastního projevu. Samozřejmě budete probírat také gramatiku, to do té míry, abyste dokázali správně komunikovat a dokázat ji uvést do praxe. Jazyková škola Praha má ve svých řadách přátelské a zkušené lektory, kteří navodí tu správnou a uvolněnou atmosféru. Jsou schopni zajistit váš rychlý postup v angličtině, v případě, že ztratíte např. koncentraci, vrátí vás originálním způsobem do hry.

Kurzy angličtiny vedené touto metodou LITE se vyučují v jazykových školách LITE po celé České republice. Zajděte se podívat na pobočku v Praze na bezplatnou ukázkovou hodinu zdarma. Ta vás jistě přesvědčí o tom, že má smysl navštěvovat tyto kurzy angličtiny.