advokátní kancelář Praha

Kvalitní advokát v životních situacích

Během našeho života se vyskytují situace, které nejsme schopni vyřešit bez služeb kvalitního advokáta. Profesionální pomoc přichází vhod během nepříjemných soudních sporů, vyřešení dědických záležitostí nebo zajištění účetních a personálních nezbytností podniků a firem. Zkušený právník vám dokáže ušetřit mnoho starostí a finančních prostředků, proto jej vybírejte pečlivě a s ohledem na dosavadní zkušenosti.

Komplexní právní služby a odborné poradenství

Komplexní úkony spojené s advokacií spolehlivě řeší advokátní kancelář Praha v čele s JUDr. Zdeňkem Koschinem. Spolu s týmem advokátů poskytuje podnikatelům právní služby napříč veškerými oblastmi oboru a klade důraz na pozitivní výsledky své práce.  Advokát Praha zastupuje klienty během soudního řízení ve věcech týkajících se stížností či přezkoumání učiněných rozhodnutí, obhajuje jejich zájmy a ujímá se poradenství ve správních záležitostech.

Služby kanceláře se dotýkají i daňových a účetních úkonů, jež musí firmy vykazovat. Podílejí se na vedení daňové evidence včetně ekonomického a účetního poradenství. Pomáhají subjektům se správným zaúčtováním jednotlivých dokladů, faktur a výpisů a pravidelně dohlížejí na systém daňového přiznání. Spolehlivě fungují v oblasti zpracování mezd, výplatních pásek a tvorbě mzdové uzávěrky. Jestliže tápete v odvodech záloh na daň z příjmů nebo si nejste jisti, jak vést personální agendu, advokátní kancelář je vám plně k dispozici.

Advokátní kancelář s tradicí

Společnost JUDr. Koschina má dlouholetou rodinnou tradici a je vyhledávána klienty z České i Slovenské republiky. Každý advokát kanceláře prošel odborným vzděláním, na jehož podkladě je schopen poskytovat služby nejvyšší kvality týkající se osobního i pracovního zaměření klienta. Netrapte se nad záležitostmi, s nimiž si sami nevíte rady, a využijte pomoci špičkových právníků.