Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době důležitější než kdy jindy

0Vzhledem k tomu, že do kyberprostoru denně alespoň nakoukne podstatná část lidstva, je jen logické, že ne všichni tito uživatelé mají přátelské úmysly. Někteří naopak chtějí škodit a disponují k tomuto účelu nejen vhodnými nástroji, ale i patřičnými schopnostmi. Jedná se o velice nebezpečné jedince.

Kybernetická bezpečnost je pro firmy velmi důležitá

Pokud teď přemýšlíte nad tím, co že je ten kybernetický prostor, pak se stačí jen připojit na internet a už jste v něm. Celosvětová síť je úžasným vynálezem, kde lze dělat celou řadu věcí, nicméně se zde nachází také mnohá nebezpečenství, a to ať už ve formě osob nebo závadných programů, které mohou ohrozit plynulý chod nejen počítačů různých jednotlivců, ale rovněž poškodit i mnohé firmy a další instituce.

Z toho důvodu je kybernetická bezpečnost velmi důležitá. Co se domácích uživatelů týče, tam se stačí řídit jen jednoduchými pravidly, případně si pořídit kvalitní antivirový program. Zajistit však ochranu hlavně pro větší firmy je už trochu jiná káva. Tam je potřeba zásah profesionálů.

Penetrační testy zjistí potenciální problémová místa

Nahrát do všech firemních počítačů vhodný antivirus žel většinou nestačí. Aby bylo možné ochránit data větší společnosti, je potřeba udělat mnohem více.

Předně je nezbytné provést penetrační testy. Ty jsou schopny odhalit případná slabá místa, která by mohla být potenciálně využita útočníky v podobě hackerů. Takováto prověrka může trvat i docela dlouho. Hodně záleží na velikosti dané firmy a její hardwarové vybavenosti.

DPO GDPR pro sledování dodržování legislativy

V současné době firmy či instituce pracující s citlivými údaji o třetích osobách poptávají mimo jiné i poradenské služby v oblasti GDPR.

DPO GDPR, tedy externí pověřenci pro sledování ochrany osobních údajů, poskytují rady týkající se správného nakládání s takovýmito údaji, v případě potíží nabízejí i nejvhodnější řešení. Vzhledem k tomu, že za porušení GDPR hrozí přísné pokuty, je tato služba pro mnohé firmy naprosto klíčová.