covidSafe

Letňanský závod Latécoère získal značku CovidSafe

Systematické ochraně zdraví zaměstnanců se věnuje letňanský závod Latécoère, který vyrábí díly do dveří letadel největších světových výrobců, od začátku pandemie covid-19. Potvrzuje to i značka CovidSafe – bezpečné pracoviště, kterou uděluje certifikační organizace Firma pro zdraví. „Zdraví je to nejcennější, co máme. Od začátku pandemie jsme proto dbali na ochranu zdraví našich zaměstnanců, což se nám vyplatilo. Počty nakažených v závodě zůstaly po celou dobu velmi nízké,“ říká HR ředitelka závodu Gabriela Kahounová.

Od začátku roku evidoval letňanský závod Latécoère jen jednotky nakažených. I díky tomu nebyl závod nucen omezovat výrobu z důvodů nákazy pracovníků. Velký důraz závod kladl na osvětu a prevenci nemoci zejména v interní komunikaci, mj. na i interní facebookové stránce.

Úspěšná snaha závodu teď byla oceněna ziskem značky CovidSafe – bezpečné pracoviště, kterou uděluje organizace Firma pro zdraví. „Značka CovidSafe – bezpečné pracoviště reaguje na současné problémy koronavirové pandemie. Vznikla na podkladu směrnic European Agency for Safety and Health at Work a stanovených pravidel projektu Firma pro zdraví, pod záštitou MPSV,“ uvádí Yvona Hartlová, ředitelka organizace.

Letňanský závod, který je součástí nadnárodní skupiny Latécoère se zaměřuje zejména na výrobu kovových dílů, výrobu dílů z kompozitních materiálů, povrchovou úpravu a montáž. Výrobní i kontrolní procesy jsou certifikovány předními světovými výrobci dopravních letadel. Díly vyrobené v Latécoère Česká republika procházejí řadou výrobních operací počínaje dělením materiálů, přes obrábění, tváření, konečnou úpravu až po montáž a finální kontrolu hotových výrobků. Důležitou součástí výrobního procesu jsou funkční zkoušky všech vyrobených dveří na speciálních zkušebních stanovištích.