sociální sítě

Mileniálové – už jste o nich slyšeli?

Mileniálové nebo také generace Y jsou pojmy, které u nás zrovna příliš rozšířené nejsou. V našich krajích se častěji můžeme setkat spíše s termínem Havlovy děti. Jedná se o lidi narozené mezi léty 1980 a 2000, tedy o dnešní dvacátníky a třicátníky. Čím se vyznačují a co je pro ně typické?

Bez internetu ani ránu

Bez internetu si svůj život neumí představit, jsou tímto prostředím utvářeni od dětství. Protože na síti „visí“ prakticky neustále, nežijí jen v reálném světě, ale i v tom virtuálním. Zvykli si na to, že ke všem informacím mají neomezený přístup, stačí jen jedno kliknutí myši. Vyznačují se otevřeností novým směrům a názorům, rádi vyjadřují své postoje, sdílí starosti, radosti i sny, o věcech chtějí diskutovat – teď, tady a se všemi. To vše jim umožňují sociální sítě, jako je Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, které představují jejich spojení se světem. Zdaleka je však nevyužívají jenom k tomu, aby si zde prohlíželi fotky z dovolených, zkoumali, co dělají jejich bývalí partneři nebo prezentovali sebe sama. Čím dál častěji na nich hledají i nejrůznější informace.

Kdo není na síti, jako by nebyl

Sociální sítě zkrátka tvoří fenomén, který využívají miliony uživatelů po celém světě – a ani Česká republika není výjimkou. Aspoň jednu sociální síť využívá 83% českých internetových uživatelů, z nich víc než polovina ji navštěvuje denně, pětina sem dokonce zavítá víc než pětkrát za den. Obliba těchto sítí rok od roku stoupá a tím i jejich vliv neustále roste. Toho se snaží využívat i nejrůznější firmy, které si uvědomily, že chtějí-li, aby se o nich vědělo, nemohou tady chybět.

Marketingová zbraň?

Firmám pomáhají nejen s prezentací sebe sama, s budováním public relations, prohloubením vztahu se zákazníkem, ale také s propagací produktů a služeb. Stačí dobrý nápad, promyšlená strategie a pomoc profesionální online marketingové agentury a podnikatelé získávají do rukou mocnou zbraň. Mileniálové však patří mezi náročné „konzumenty“. Baží neustále po něčem novém a zajímavém. Nefungují na ně žádné prázdné řeči, důraz kladou naopak na autentičnost, na kvalitní, relevantní a zajímavé informace, které nepostrádají vtip. Takový druh komunikace je však velmi specifický a vyžaduje nejen zkušenosti, ale také schopnost porozumění.