E-learning

Online školení jsou v kurzu i pokud jde o ta povinná. Jak školíte vy?

Zákoník práce nařizuje všem zaměstnavatelům organizovat pro zaměstnance povinná školení. Jde o školení BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), PO (školení požární ochrany), školení řidičů referentů (tedy řidičů, kteří sice nejsou řidiči z povolání, ale při výkonu práce řídí vozidlo, firemní či své). Speciální kategorii pak tvoří kurzy první pomoci. Ty sice nejsou povinné pro každého zaměstnance, zaměstnavatel však má povinnost zajistit na pracovišti dostatečné množství zaměstnanců schopných organizovat první pomoc. Ideální je tyto povinnosti zajistit kvalitními online školeními.

Povinným školením zaměstnanců se nevyhne žádný zaměstnavatel

Věděli jste, že zaměstnanec, nejen na HPP, ale i na DPP či DPČ, nesmí ani jediný den vykonávat práci bez toho, aby absolvoval všechna zákonem nařízená školení? Pokud má zaměstnavatel do 25 zaměstnanců, může tato školení provádět sám. Nad toto číslo, celkově do 500 zaměstnanců má možnost tato školení provádět pouze pokud je k tomu odborně způsobilým, nebo provede školení odborně způsobilá osoba. U více než 500 zaměstnanců musí školit vždy pouze odborně způsobilé osoby.

Veškerá povinná školení mohou být realizována prezenčně, ale rovněž online

To dnes firmy hojně využívají. Online školení zjednodušují realizaci těchto školení u nových zaměstnanců, proškolování i evidenci. Možné je nejen školení BOZP či PO, ale i školení řidičů online. Ani prezenční kurz se totiž v ničem nepodobá autoškole a školení rozhodně není o zkoušení řidičských schopností zaměstnance.

E-learning snižuje firmám náklady na zákonem nařízená školení i na vlastní zaměstnance v personálním oddělení, kteří by se jinak této činnosti museli věnovat. Firmy si samozřejmě nemusí žádná školení vyrábět. Všechna povinná školení jsou dostupná na platformě INSTRUCTOR od společnosti PREVENT Jejich využívání je pro firmu snadné, praktické a rovněž levné. Nevyhovuje vám obsah školení? Po dohodě jej lze upravit, nebo si připravit vlastní a platformu pak využít jako nástroj pro provedení tohoto či dalšího školení. Větší firmy mají možnost využívat ještě sofistikovanější platformu, EDUNIO, která nabízí pokročilé funkce například při správě skupin zaměstnanců a mnoho dalších vychytávek.

Naučte své zaměstnance zachraňovat životy

Kurzy první pomoci patří mezi ty nejužitečnější, přestože nejsou povinná pro všechny zaměstnance. Mnoho zaměstnavatelů však raději školí v této oblasti všechny zaměstnance. Školení na platformě INSTRUCTOR seznamuje účastníky kurzu s laickými postupy poskytnutí první pomoci, včetně interaktivních řešení modelových situací. Díky školení dovedou proškolení zaměstnanci pomoci při úrazech, akutních stavech i záchraně života.