Online školení

Online školení ve firmách letí. Externí firma vám zpracuje i dokumentaci

V moderních firmách mají dobu klasických školení na půdě firmy, či vysílání zaměstnanců na školení, dávno za sebou. Stále více společností využívá online školení.

Školit musí každá, i ta nejmenší firma. Některá školení stanovuje přímo česká legislativa. Jde například o školení BOZP. Firmám to hodně znesnadňuje nástup nových zaměstnanců a zvedá personální náklady. Zejména, pokud pořád fungují postaru, tedy když zaměstnance vysílají na školení. Moderní firmy však školí levněji, přehledně a bez personálních nákladů na zajišťování těchto školení. Online školení se stávají standardem zejména díky skvěle fungující platformě INSTRUCTOR od firmy PREVENT.

Na platformě INSTRUCTOR jsou právě školení BOZP a PO nejvíce využívaná. Spolu s dalším typem povinného školení – školením řidičů. Online školení na platformě INSTRUCTOR dnes využívá přes 5000 firem. Jejich zaměstnanci již absolvovali přes 8 milionů kurzů. Školení jsou připravena podle legislativních požadavků a seznamují zaměstnance s riziky pracovního prostředí i s postupy bezpečnosti práce. Pokud zaměstnavatel vyžaduje další specifický obsah školení BOZP či PO, který přímo souvisí s jeho pracovním prostředím, není problém do platformy implementovat rozšíření pro tu kterou firmu, nebo dokonce ten který provoz společnosti. Firma PREVENT zajistí firmám rovněž veškerou dokumentaci při online školení BOZP a PO.

Online školení BOZP a PO, které zaměstnance baví

Běžná školení nejsou pro zaměstnance nijak zajímavá. Obvykle na ně musí někam jezdit, nebaví je ani ty na půdě firmy. Online školení jsou výrazně zábavnější. Nevyžadují žádné speciální dovednosti, pokud jde o PC. Jsou jednoduchá, interaktivní, srozumitelná a s lektorskou podporou 24/7. Z každého školení je zaměstnanci vystaven certifikát a zaměstnavatel získává přehledy o školení, které jde rovněž použít jako potvrzení o absolvování školení zaměstnanci, pokud by si je někdo vyžádal.

Poskytněte svým zaměstnancům ve firmě kurzy první pomoci

Pravidla první pomoci by měl umět poskytnout každý. Někdo si je ještě pamatuje ze školy, ale pravdou je, že postupy se od té doby hodně změnily. Odpovědní zaměstnavatelé dnes neškolí zaměstnance pouze v povinné oblasti BOZP a PO. Kvalitní kurzy první pomoci nejsou jen teorií o bezpečnosti práce, ale skutečně mohou zachránit životy. Opět lze využít platformu INSTRUCTOR. Garanci nad kurzem nabízí PREVENT Medical Care. Firma je mimo těchto kurzů schopna zaměstnavatelům pomoci s další zákonnou povinností – s organizací veškerých pracovnělékařských služeb, včetně vstupních a opakovaných lékařských prohlídek.

Školte své zaměstnance online

E-learning je standardem, který šetří firmám peníze i čas. Platforma INSTRUCTOR nabízí připravená školení, která je možné po dohodě upravit pro potřeby konkrétní firmy. Platformu však lze využít i k nahrání vlastních školení. Nebo si nechat udělat speciální školení na míru.