patentovat

Patenty a ochranné známky posílí firmu

Pokud si myslíte, že jste vymysleli něco, co je originální, a spatřujete v tom velký potenciál, nemařte svůj čas. Dnešní doba je rychlá a co ještě dnes neexistuje, může zítra zahltit trh. Není od věci své vynálezy patentovat dříve, než na to samé přijde někdo jiný. Určitě vám nemusíme připomínat slavného Cimrmana, kterého se svými vynálezy všichni předběhli.

Proč patentovat vynález

Patent, který zaregistruje patentový úřad, poskytne výhradní práva majiteli a zamezí zneužívání jeho vynálezu jinými firmami. Vlastník práv tak získá velkou výhodu na trhu a s ní spojené zisky a návratnost vynaložených investic. Patentové právo zajišťuje také to, že svou licenci bude moci poskytnout dalším subjektům a dostat se tak i na jinak těžko dostupné zahraniční trhy.

Patentové portfolio posílí vaši firmu

Tím, že budete mít patentové portfolio, vzbudíte u investorů, zákazníků i obchodních partnerů pocit, že mají co do činění se silnou a profesionální společností, což rozhodně mít budou. Budete platit za inovátora a snadněji získáte nové obchodní partnery. Vaše firma bude růst a s tím porostou i vaše zisky a pověst.

Ochranné známky zvýší aktiva společnosti

Máte-li jakékoliv označení vašich výrobků, které se jednoznačně liší od vašich konkurentů, využijte ochranné známky. Ochranná známka identifikuje výrobky a odlišuje je od produktů jiných osob nebo firem. Může se jednat o grafické znázornění, slova nebo obal zboží. Každé profesionální portfolio by mělo obsahovat ochrannou známku, neboť tím stoupají aktiva společnosti.

Veškerý rozbor vaší ochranné známky s právníky a komunikaci s Úřadem průmyslového vlastnictví během celého řízení zajistí firma eTuls. Mimo jiné se také dozvíte, jaká je cena ochranné známky, pomůže vám s řízením týkajícím se patentování vašeho vynálezu. Prostřednictvím eTuls zjistíte vše o problematice patentování a ochranných známek a budete se v ní snáze orientovat.