Podnikový informační systém pro zefektivnění práce pražských firem

Velmi cenným systémem v oblasti podnikání, který shromažďuje velké množství procesů, které souvisí s produkční činností podniku představuje ERP, nebo-li podnikový informační systém. Pokrývá veškeré činnosti a oblasti výroby, logistiky, distribuci, obchodu, účetnictví, služeb, veřejné správy apod. Podnikový informační systém může přinést řadu výhod. Těmi jsou rychlejší výstupy pro vedení firmy, podpora pro vedení účetnictví, relevantní informace a orientace ve velkém množství dat, komplexní přehled o chodu firem, controlling, reporting, CRM apod.

Největším producentem informačních podnikových systémů v ČR i v SR je společnost Asseco Solutions a.s. (dříve Helios a.s.). Jedná se o českou firmu, která nabízí ERP v několika edicích, pro malé, střední, velké firmy a veřejnou správu. Informační systém Helios může být pro mnohé firmy přínosem, jak se orientovat v procesech, které souvisí s jejich činností a chodem. Díky několika modulům, které jsou specializované, je vždy možné přizpůsobit se potřebám dané firmy, ať je firma jakkoliv velká a má různé oborové zaměření. ERP Helios se vždy uzpůsobí. Výhodou je doplnění o další služby a partnerské programy. ERP systém je oceněn pro svou technologickou vyspělost.

V případě, že jste malá firma, využijete jistě ekonomický a účetní program pro malé firmy. Účetní program Helios umožňuje kompletně zpracovat podnikovou agendu, jak v případě účetnictví, tak daňové evidence. Ovládání je jednoduché, informace přehledné, datová základna je jednotná. Jedná se o cenově dostupné řešení, přičemž po hardwarové stránce je systém nenáročný.

Pro střední firmy je ideální podnikový informační systém Helios Orange. Je technologicky vyspělý a zefektivňuje veškeré podnikové procesy, ať už běžné, či specializované. Nabízí specifické funkce a specializované moduly, uživatelský komfort, zajišťuje stabilitu a bezpečnost dat. Poskytuje přehled o vývoji trhu i podniku, snižování nákladů a účinnou komunikaci. Pomáhá managementu v řízení, až po CRM či Business Intelligence.

Velkým firmám je určen ERP Green Helios. Jedná se o ucelený systém, který se přizpůsobí potřebám konkrétní firmy. Součástí je CRM, Business Inteligence, controlling, reporting, specializované moduly nabízející oborová řešení. Systém pokrývá veškeré oblasti výroby, obchodu a služeb. Uživatelsky je velmi přívětivý a přístup k datům rychlý.

S podnikovým informačním systémem vám odpadne řada starostí související s podnikáním, protože vám pomůže zefektivnit činnost podniku jako takového a usnadní v mnoha případech práci.