Pojištění odpovědnosti – vytopený byt

Pojištění z držby nemovitosti ochrání vaši peněženku. K čemu je dobré?

Za pozemek, dům nebo byt zodpovídá vždy jejich majitel nebo nájemce. To se vztahuje i na možné nehody, které mohou nastat a způsobí újmu třetí osobě. A to i v případě, že k situaci nedošlo vaší vinou.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti je součástí pojištění majetku. Co si pod tímto pojmem máte přesně představit a jaké škody hradí?

Jak funguje pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti?

Pojištění odpovědnosti z držby nebo také vlastnictví nemovitosti funguje jednoduše. Kryje rizika, která způsobí pojištěný jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti jiné osobě. Je důležité volit dostatečně vysoké pojistné částky a potřebný rozsah krytých škod. Součástí pojištění je i úhrada nákladů nutných k právní ochraně pojištěného.

Příkladem mohou být prasklé vodovodní trubky. Vytopila voda z nich sousední byt? Vyřeší to právě toto pojištění a sousedovi náleží náhrada škody při vytopení bytu. Mimoto se ale bude hodit i v dalších případech:

· spadlá omítka ze zdi poškodila zaparkované vozidlo nebo někoho zranila

· odlomená větev ze stromu spadlá na cizí zahradu poškodila plot souseda

· sníh sesunutý ze střechy,

· požár z vašeho domu, který se rozšíří na majetek souseda,

· uklouznutí před vaším domem a následný úraz z důvodu neudržovaného chodníku

Pojištění v podstatě zahrnuje všechny škody, které „způsobí“ váš majetek.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se vztahuje na vlastněnou nebo drženou nemovitost, která je uvedená v pojistné smlouvě, a na pozemek, který k ní přísluší. Je možné je uplatnit také na další nemovitosti, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale jste jejich vlastníkem nebo spoluvlastníkem, případně je jejich vlastníkem či spoluvlastníkem osoba, která s vámi žije ve společné domácnosti.

Nemovitosti, které jsou ve špatném technickém stavu, ve výstavbě nebo v demolici se do pojištění nezahrnují.

Jak si sjednat pojištění z držby nemovitosti?

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti lze sjednat samostatně nebo jako doplňkové pojištění k různým majetkovým pojištěním:

· pojištění bytového domu,

· pojištění rodinného domu,

· pojištění domácnosti,

· pojištění bytu,

· pojištění chaty a chalupy.

Kooperativa umožňuje vyřídit pojištění online na svých stránkách. Vyplníte formulář s údaji o nemovitosti a během chvíle máte vše vyřízeno.

Pojištění majetku jako spolehlivá ochrana

Ať už se v souvislosti s nemovitostí přihodí cokoliv, obvykle půjde o vysoké částky, které jen těžko zaplatíte. A to zejména tehdy, když způsobíte újmu někomu jinému. Protože jako majitel nemovitosti máte, a to nejen v tomto případě, odpovědnost za způsobenou škodu, je vhodné pojištění, které stojí pár stokorun měsíčně, jednoznačně správnou volbou.