Založení a.s.

Potřebujete pomoc se založením společnosti?

Patříte-li mezi zájemce o podnikání, pak se musíte nejprve rozhodnout pro volbu obchodní společnosti. Zda to bude společnost s ručením omezeným, akciová společnost anebo komanditní společnost, se kterou se v Česku setkáváme nejméně. Všechny formy s sebou nesou výhody i jistá rizika. Ať už jste podnikatelé nebo o podnikání uvažujete, měli byste si zjistit maximum informací, než se do podnikání vůbec pustíte.

Neomezenost ručení může být velký problém

Pokud zvažujete založení veřejné obchodní společnosti, může nastat velký problém v momentě úmrtí jednoho z podnikatelů. I přesto, že každý jedná sám za sebe, ručí celým svým majetkem, mají společné účetnictví. V případě úmrtí jednoho z nich dochází k situaci, kdy je podnikání zablokováno majetek, kam spadají například skladové zásoby, automaticky putují do dědického řízení. Tato situace může podnikání ostatních zkompilovat i na několik měsíců až let.

Založení a.s. je jednodušší v tom směru, že je základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o nominální hodnotě. Společnost může být založena jedním zakladatelem, popřípadě více zakladateli, kdy je nezbytné uzavřít zakladatelskou smlouvu, zatímco u jednoho zakladatele se sepisuje zakladatelská listina. Akciová společnost odpovídá za závazky celým jměním, akcionář za závazky společnosti neručí.

Kdy se vyplatí založit s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným vám oproti statusu OSVČ umožňuje budovat stabilní obchodní jméno. Na založení s.r.o. neboli kapitálové firmy se může podílet maximálně 50 společníků s jednotlivými vklady. Počítejte ale s tím, že pokud se rozhodnete pro založení firmy se zkratkou s.r.o., čeká vás více administrativy, dražší fungování a ručení majetkem do výše svého vkladu. Společnost s ručením omezeným se neobejde bez valné hromady. Slabinu můžete spatřovat v nízké likviditě majetkových účastí společníků, což upravuje v českém právu Zákon 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.