Pozemky – jak je dělíme a k čemu slouží?

Jestliže jste si vyhlídli nějaký pozemek a rádi byste se o něm dozvěděli více, například jeho výměru, využití a zástavní práva, pak je dobré sledovat katastr nemovitostí. Stejnou funkci plní i praktický webový portál s aktuálními informacemi, který se nazývá GeoPas a mimo jiné vám nabízí i zajímavé články a přehled pozemků a parcel. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl, jak pozemky obecně dělíme a co všechno vás může při nákupu pozemku překvapit?

Pozemek versus parcela

Pozemků na území České republiky evidujeme několik typů. Podle charakteru je dělíme na zemědělské pozemky, kam spadá orná půda, chmelnice, vinice, zahrady i ovocné sady a trvalé travní porosty. Dále evidujeme vodní plochy, lesní pozemky a zastavěné plochy a nádvoří, kam patří například vjezdy, okrasné záhony či bazény. A pak také ostatní plochy, jež nelze zařadit do předchozích kategorií. Oproti tomu parcela je geometricky vyčleněná součást pozemku a označena parcelním číslem. Parcely jsou evidovány v GeoPas a můžeme je obecně rozdělit na stavební či pozemkové. Stavební parcela je ta, kterou hledáme, jestliže chceme začít stavět, je označena parcelním číslem v rámci katastru nemovitostí. Pozemková parcel není stavební parcela a může zahrnovat více druhů pozemků, například ornou půdu, zahradu či vinici.

Všechny informace na jednom místě

GeoPas vám nabízí velmi detailní přehled v jednoduchém hledáčku. Zadáte-li parcelní číslo, zjistíte údaje o vlastníkovi či vlastnících, je-li jich více. Najdete jejich jméno, adresu i údaje o nemovitosti, tedy výměru, druh pozemku a způsob využití. Dále se dozvíte o právech a případném omezení vlastnického práva, kam spadá exekuce, zástavní právo a věcná břemena. Snadno tak předejdete případným podvodům, kdy se někdo snaží prodat pozemky jako stavební parcely a pro vás by to akorát znamenalo čekat i několik desítek let na změnu územního plánu. Všechny informace jsou dostupné také pro nemovitosti, takže vyhledávání v katastru nemovitostí a stejným způsobem na webu GeoPas oceníte i při nákupu bytu, rodinného domu, chalupy a garáže.