Pražské metro a plány do budoucna

Pražské metro je jedinou podzemní dráhou, která se na našem území nachází. Metro patří pod městskou hromadnou dopravu v Praze a denně přepravuje až 1,5 mil. lidí. Nyní má pražské metro 3 linky, které dosahují délky téměř 60 km. Každá linka má svou trať a několik zastávek, z toho jsou 3 přestupní. První linka byla zprovozněna v roce 1974. Linky jsou označeny písmeny A, B, C a každá má svou barvu. Linka A je značená zeleně, B žlutá a linka C je červená.

Na metro navazuje i ostatní městská hromadná doprava, tramvaje a autobusy. Obě sítě byly upravovány, aby se napojily na metro. Metro jezdí od včasného rána, až do večera. Metro představuje nejrychlejší způsob, jak se přepravit z jednoho místa na druhé. Převážná část metra je pod zemí, avšak projíždí i na povrchu nebo má i nadzemní úseky. Ve čtyřech místech je metro umístěno pod řekou nebo vede pod Nuselským mostem.

V současnosti má metro 57 stanic. Do budoucna se počítá s rozšířením linky A až na letiště Ruzyně a výstavou linky D, která je naplánována na rok 2014. Linka D bude označená modrou barvou. Výstavba linky D by měla probíhat ve čtyřech částech. První by mohla být zprovozněna v roce 2015 a poslední úsek by mohl být dostavěn v roce 2024. Je naplánováno také rozšíření do satelitních lokalit, jakými je např. Vestec a Jesenice. Dokonce si již v minulosti hovořilo o vybudování linky E. Její trasa však nebyla stanovena a ani se k tomuto rozšíření nikdy nikdo nevyjádřil závazně.

www.cs.wikipedia.org