Ready-made společnosti usnadní začátek podnikání

Ready-made společnosti představují inovativní přístup k podnikání. V čem jsou odlišné od klasických společností a co mají společného? Jak vám mohou usnadnit rozjezd vlastního byznysu?

Co jsou ready-made společnosti

Původním termínem ready-made firma nebo jednoduše ready-made se označuje předzaložená společnost. Český ekvivalent poměrně dobře odráží, co je podstatou tohoto typu obchodních společností.

Jedná se o firmu, která je založena pouze za účelem jejího následného převodu. Nikdy tedy takový subjekt reálně nevyvíjel obchodní činnost a nemá obchodní historii ani závazky.

Taková „hotová“ firma disponuje všem potřebnými náležitostmi vyžadovanými zákonem. Je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál.

Touto formou se nejčastěji prodávají společnosti s ručením omezeným. Ty se v tuzemsku těší největší oblibě, a to hlavně u drobných a středních podnikatelů.

V čem spočívají výhody ready-made firmy

Hlavní výhodou ready-made firmy je úspora času. Podnikatel může začít podnikat už do 24 hodin po prvotním kontaktu s agenturou. Není totiž nutné čekat na zápis do obchodního rejstříku. Majitelem nové společnosti se stáváte v okamžiku, kdy uzavřete smlouvu o převodu obchodního podílu.

Vzhledem k tomu, že podnikatele čeká před založením společnosti s ručením omezeným návštěva několika různých institucí, může pro něj být ready-made vhodnějším řešením, které mu ponechá prostor pro rozvoj samotného podnikání.

Navíc lze zvážit i alternativu založení s.r.o. na klíč. Jde tedy opět o založení společnosti někým jiným, ale tentokrát na přímé zadání budoucího majitele.

Další výhodou ready-made je to, že sídlo společnosti se obvykle umisťuje v rámci Prahy. To napomáhá podnikání dodat prestiž především v očích obchodních partnerů ze zahraničí.

Ready-made má plně splacený kapitál, což také vnímáno jako přednost při koupi ready-made společnosti. Jedná se však, pozor, pouze o formalitu a je tak nutné jej během působení společnosti fyzicky doplatit nebo provést zápočet oproti budoucí výplatě zisku.

Jak si vybrat spolehlivou ready-made

Ready-made je tak bezpečnou a rychlou cestou, jak začít podnikat. Nutné je však vybrat si spolehlivou agenturu, vyzkoušet můžete např. agenturu Parkerhill.

Hlavním rizikem koupě je to, že si ji majitel pořídí i s dluhy a břemeny. Na první pohled přitom nemusí být schopen z dokumentů o hospodaření rozeznat, že s budoucím podnikáním míří do problémů.

Jak tedy poznat, že poskytovatel není seriózní? Varující by už měla být velmi nízká cena. Ta musí pokrýt zákonem předepsané správní poplatky (notářské a soudní) a samozřejmě i výdělek dotyčné firmy. Vždy tak za určitý bezstarostný přístup zaplatíte. Počítejte s částkou kolem 20 000 Kč.

Navíc je důležité si vyžádat i záruky ohledně nulové podnikatelské historie společnosti. Být by to mělo konkrétně prohlášení statutárního orgánu o bezdlužnosti společnosti.