Rozhlasové služby pro obce

Obecné ohrožení nebo mimořádně důležitá zpráva? Hlavně starší občané nejsou stále napojeni na běžné zpravodajské online kanály, proto by jim některé informace mohly snadno uniknout, kdyby se v obcích nenainstalovaly rozhlasy a varovné systémy. 

Informování veřejnosti rozhlasem

Hlášení obecního nebo městského rozhlasu se stále praktikuje a občané se dozví včas o naplánovaných odstávkách elektřiny, plynu, internetového připojení, o výročí svých spoluobčanů, o očkování domácích mazlíčků, o odvozu odpadu, ale také o blížícím se nebezpečí. Kvalitní drátové rozhlasy pro obce a města se navrhují nejmodernějšími způsoby a posléze montují tak, aby si nikdo nestěžoval na špatnou slyšitelnost. K realizaci se používají 100 V drátové rozhlasy, na místech, kde není umožněno použít bezdrátové varianty. 

Varovné systémy s kvalitním přenosem

V minulých časech se užívání varovných systémů rovnalo instalaci rotační či pozdější elektronické sirény. Dnes lze varovný systém BIS označit jako rozhlas budoucnosti. Tento obor se neustále vyvíjí a vylepšuje. V současnosti jsou varovné systémy tvořeny několika částmi, konkrétně jde o elektronickou sirénu, bezdrátový informační systém BIS a lokální výstražný systém, kam patří srážkoměry a hladinoměrná čidla. Už tedy vůbec nejde o pouhý reproduktor vydávající zvuk doprovázený šuměním či pískotem. Varovný systém BIS zřetelně přenáší hudbu a mluvené slovo, náklady na servis jsou minimální díky vybrané technologii výroby. Servisní zásahy se realizují pomocí vzdáleného přístupu do rozhlasové ústředny od servisního počítače. Tímto způsobem se vyhlašují běžné zprávy, ale hlavně rychlé upozorňování během krizových situací. Mobilní aplikace je přehledná a hned se dozvíte, jak aktuálně funguje celý systém. Financování budování varovného systému BIS je možné uskutečnit národními nebo evropskými dotacemi. Zpracovanou projektovou dokumentaci obdržíte zdarma.