školení požární ochrany

Školení BOZP a PO se týká každé firmy

Ať už vlastníte malou firmu zaměstnávající jednoho člověka nebo podnik o sto pracovnících, neměli byste zapomenout na povinnosti spojené se školením v oblasti BOZP a PO. Pokud jste tuto problematiku zatím neřešili, je načase sehnat kvalitní společnost, která školení zaměstnanců zajistí. Takové školení totiž nemůže provádět jen tak někdo, ale pouze odborně způsobilá osoba.

Malá kancelář není výjimkou

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zkrátka platí pro všechny, a to bez ohledu na velikost firmy či obor podnikání. Samozřejmě je rozdíl mezi velkou společností pracující s chemikáliemi a malou kanceláří zabývající se administrativní činností, určité povinnosti má však každý. Vždy je nutné vypracování směrnice, podle které se budou zaměstnanci řídit. Tvorbu směrnice je vhodné konzultovat s odborníkem tak, aby splňovala veškeré zásady a nařízení. Před nástupem nového pracovníka do zaměstnání je poté nutné provést již zmíněné školení BOZP,  jehož součástí je i školení požární ochrany. Během něj je zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a dalšími předpisy platnými na pracovišti, se svými právy a povinnostmi, s případnými pracovními riziky a samozřejmě také se zásadami bezpečné práce. Samostatnými kategoriemi je poté školení řidičů zabývající se zvláštními předpisy pro řízení firemních motorových vozidel a školení první pomoci seznamující se zásadami platnými při ošetřování úrazů i záchraně lidského života. Školení je možné zajistit jak on-line, tak i osobně, kdy se školitel dostaví přímo do firmy, případně se zaměstnanci přesunou na předem smluvené místo. Zde záleží zejména na zaměstnavateli, jakou z forem školení zaměstnanců zvolí.

On-line nebo osobně?

Zda zvolit on-line či osobní školení je otázkou, kterou si klade řada zaměstnavatelů. Záleží zejména na časových a finančních možnostech firmy, ale také na oblasti podnikání a s ním spojené složitosti školení. Klasická osobní školení poté vyžadují náročnější organizaci a musí se počítat také s nevyhnutelnými časovými ztrátami. Často také může vzniknout prodleva při informování o novinkách a změnách legislativy, která může způsobit nemalé potíže. V tomto ohledu má jistou výhodu on-line školení známé pod pojmem e-learning. Zde je totiž nastavena automatická organizace školení a existuje možnost volby času a místa školení. Samotné školení je poté tvořeno atraktivním multimediálním výkladem doplněným o platnou legislativu. Samozřejmostí je okamžité informování klienta o novinkách i možnost nepřetržité komunikace s lektorem. Českou jedničkou zabývající se tímto způsobem školení je společnost Prevent poskytující služby více než 3000 klientům, mezi něž se řadí i ty největší české firmy. Vyzkoušejte jejich služby sami a přesvědčte se, že školení BOZP a PO nemusí být žádná věda.