Stavíte dům? Dejte pozor na odpad!

Teplé letní měsíce jsou příznačné pro jakékoliv stavební práce. Plánujeme-li rekonstrukci či úpravu domu nebo přímo stavbu, nejpříhodnějším obdobím je právě tato doba. S přestavěním stávající nemovitosti jsou spojené starosti nejen s novou výstavbou, ale i s demolicí a likvidací všeho starého a nepotřebného.

Od demolice ke stavbě

Do domů a chalup, které se dříve stavěly, mnohdy nebyla zavedena voda, neměly kanalizační přípojku, ani vyřešeno centrální vytápění. Proto první, co je nový majitel při rekonstrukci nucen řešit, jsou většinou právě stavební úpravy zabývající se těmito problémy. Od nápadu k projektu zbývá jen krůček k realizaci. Nejprve je třeba prostor, jejž hodláme renovovat, vyklidit a zbavit se veškerého harampádí a věcí, které si do budoucna nechceme ponechat. Pokud zůstaly místnosti prázdné, čeká nás vysekání zdí a podlah pro kanalizační přípojku a pro přívod vody. S tím souvisí rozvod vody, případně její ohřev. Na vybouranou sutinu je nejvhodnější si rovnou nechat přistavit kontejnery na odpad, které průběžně plníme během demoličních prací.

Odvoz a likvidace odpadu i další doplňkové služby

Firmy zabývající se odvozem suti a odpadu většinou disponují dostatečným vozovým parkem i kontejnery v několika velikostech a jsou schopné pružně reagovat na požadavky zákazníka. Řada těchto podniků přímo provádí demoliční či zemní práce, případně dovoz potřebného stavebního materiálu. Postará se tedy o realizaci stavebních prací i o následný odvoz odpadu a zeminy. Spolu s odbornou likvidací je zcela samozřejmě spojeno i vydání potvrzení o převzetí odpadu ke zneškodnění. Hodláme-li spolu s nemovitostí přístoupit i k razantní úpravě pozemku či zahrady, můžeme využít nabízených služeb a nechat si přistavit kontejner na odpad ze zahrady.

Tradiční české úsloví říká: Lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Mnoho z těch, kdo přestavovali dům, říkají, že raději měli postavit nový. V dnešní době můžeme vybírat z bohaté nabídky firem zabývající se doplňkovými službami ke stavebním pracím, které při přestavbě nejen velice pomohou, ale i vše značně urychlí.