Stěhování kanceláří Praha

Stěhování kanceláří Praha je ten pravý partner pro Vás přesun

Stěhovat sídlo firmy a související provoz není v obchodním světě nic zvláštního. Důvodů může být hodně od nevyhovující budovy po potřebu expanze na nové trhy a cokoli dalšího. Ale to je nakonec Vaše věc. Stěhování kanceláří Praha Vám jen zaručí perfektní servis v celém procesu stěhování od úvodní konzultace přes podrobné plánování až po samotné provedení.

Jsme tým profesionálů s dlouholetou zkušeností v oblasti stěhování od bytů přes rodinné domy až právě po firmy i různé komplikované provozy. Působíme jak v Praze a na celém území ČR, tak i v zahraničí – nejčastěji na Slovensku, v Rakousku a Německu.

stěhování firmy

Vás cíl a naše provedení při stěhování kanceláří

Klíčem k pohodlnému, hladkému a bezpečnému stěhování je v první řadě konzultace pracovníkem stěhování kanceláří Praha. Stěhování kanceláří jako takových není tak náročné jako například strojový provoz, montážní línky a další zařízení náročné jak terénem, tak objemem samotných stěhovaných položek. Proto je podrobný plán vypracovaný ve vzájemné spolupráci zárukou co nejmenšího narušení Vaší činnosti během samotného přesunu.

stěhování Praha

Od počítačů po lisy a mechanizaci

Stěhujeme jak kancelářské prostory, tak přímo sklady nebo montážní haly a provozy. Ve druhém případě je ale potřeba naše důkladné seznámení se všemi úskalími, náročnými břemeny či křehkými položkami inventáře. Během prvních konzultací a návrhů přesunu prosíme zmiňte i podle vás marginální překážky – pro stěhování kanceláří Praha mohou naopak hrát klíčovou roli a značnou komplikaci, pokud o nich nebudeme vědět dopředu.

Je nenáročné demontovat na místě stojany nebo kancelářské stoly, ale pokud se nečekaně dovíme o nutnosti převozu lidu či soustruhu, může to věci citelně zkomplikovat, nás to zdrží a Vás to stojí peníze navíc.

Minimální rušivost a spolehlivé provedení stěhování kanceláře

Víme sami, jak nepříjemné je, když někdo ruší při práci a proto se snažíme minimalizovat dopad stěhovacích prací na Váš vlastní provoz, stejně jako jeho faktické narušení. Proto plánujeme samotný fyzický přesun Vašich věcí a strojů na méně vytížené dny a hodiny – ideálně přes noc a během víkendů nebo svátků.

Je sice pravda, že zcela izolovat stěhování od provozu firmy dost dobře nejde, ale minimalizovali jsme dopady naší asistence v tomto ohledu v nejvyšší možné míře. Jinými slovy – na nás nechte stěhování a vy se dál věnujte své vlastní práci.

stěhováci

Obraťte se na nás pro konzultaci či při nejasnostech

I když není stěhování v obchodním světě nic zvláštního, nedělá to zase člověk každý měsíc. Proto je pochopitelné, jestli si potřebujete ujasnit informace, konzultovat Vaši momentální situaci nebo se o čemkoli souvisejícím poradit.

V takových případech jsme vám samozřejmě k dispozici na telefonu +420 723 123 100, případně mailové adrese stehovanilevnepraha@gmail.com.

Jsme vysoce individuálního zaměření a náš přístup si jako silnou devizu pochvalovali mnozí před Vámi. Věříme, že i ve Vašem případě povede spolupráce ke vzájemné spokojenosti.