Studujte obor, který má budoucnost

Výběr dalšího studia po základní škole je velmi důležitým a náročným životním krokem. V široké nabídce různých škol a oborů to často nebývá jednoduché. Vynikajícím a zajímavým oborem, který má navíc dobré uplatnění je Multimediální tvorba. A pokud ji navíc studujete na střední škole cestovního ruchu v ARCUS v Praze, máte jistotu, že bude studium nejen přínosné, ale i zábavné. A velká výhoda pro všechny, kdo nenávidí matematiku. Zde vás u maturity určitě nečeká.

Jak vypadá studium?

Studium se zaměřuje především na přípravu žáků pro uplatnění v praxi či pro další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. Ve studiu jsou nabízené zejména odborné předměty, jako jsou: dějiny výtvarné kultury, výpočetní technika, výtvarná tvorba, písmo a figurální tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, multimediální tvorba, design, AutoCAD, management, marketing či základy ekonomiky. Mimo stálých učitelů vyučují na škole i externí odborníci z praxe a vysokých škol. Veškeré dění na škole i klasifikaci mohou rodiče sledovat prostřednictvím internetu. Pro studenty jsou připravené počítačové učebny a internet, ateliér, kopírování a možnost využití studijních pomůcek. Praxe žáků jsou realizovány v reklamních agenturách a cestovních kancelářích.

Proč studovat multimediální tvorbu:

· Při výuce používají učitelé Apple TV a iPady, stejně tak všichni žáci dostávají nový iPad mini

· Škola je zcela multimediální

· Výuka je moderní a atraktivní

· Žáci si vedou skutečnou firmu – CK ARCUS a mají z této činnosti i finance

· V prvním ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky

· Žáci dostávají sešity i učebnice (mimo jazykových a pracovních)

· Ve škole funguje WiFi

· Ve škole je pro studenty mimo Prahu zajištěno i ubytování

· Školné je 28 900 Kč na rok

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení je realizováno formou talentové zkoušky a výsledků dosažených na základní škole. Talentová zkouška probíhá formou propagace a multimediálních technologií a je realizována formou práce na PC (40 bodů) a tematickou kresbou (40 bodů). Dalších 20 bodů může žák získat za hodnocení vlastních výtvarných prací (kresba, malba, grafika, fotografie, atd.) Je také přihlédnuto k výsledkům na základní škole a k účasti na olympiádách a projektech.

Vyberte si správně svůj budoucí směr a začněte po základní škole studovat obor, který má budoucnost.