Tip, kam na střední školu

Výběr střední školy mnohdy představuje složitý úkol. Mladý člověk si již v patnácti letech musí vybrat, jakým směrem se bude ubírat jeho budoucnost, kam povedou jeho kroky a na dráhu kterého povolání se vydá. Možná i ty stojíš před stejným rozhodováním a musíš si vybrat střední školu. Přemýšlíš, co tě baví, co ti nejvíce jde, jaké máš přednosti. Složitá situace, viď?

Zároveň musíš hledět i trochu do budoucnosti a zamyslet se nad tím, která povolání mají slibný potenciál a tudíž kterou školu se vyplatí studovat. Jedním z velice oblíbených a perspektivních oborů je i cestovní ruch. Střední škola cestovního ruchu ARCUS Praha ti nabízí vše, co k příjemnému studiu potřebuješ!

Co zahrnuje studium?

Střední škola ARCUS nabízí svým studentům odbornou přípravu, jež je dostačující pro uplatnění v praxi či k pokračování v dalším studiu. Jejich cílem je především vedení studentů k samostatné práci a snaží se v nich probudit tvůrčí a individuální přístupy. Střední škola cestovního ruchu Praha si zakládá na výuce cizích jazyků. Při studiu se tak studenti mohou věnovat angličtině, němčině, španělštině, ruštině a francouzštině. Dále je studium zaměřeno především na obory spojené s cestovním ruchem, mezi které patří například technika a ekonomika cestovního ruchu, účetnictví, ekonomika, psychologie a další.

Přijímací řízení

V nadcházejícím školním roce střední škola ARCUS Praha nevyžaduje přijímací řízení v podobě písemných testů. Co to pro uchazeče znamená? Rozhodně jim odpadne složitá příprava a zároveň i nervy a stres, které jsou s přijímacími zkouškami spojené. Uchazeči o studium budou přijímání pouze na základě výsledků, kterých dosáhli při studiu na základní škole. Do následujícího školního roku bude střední škola Praha přijímat celkem 25 studentů. Otevře tak pouze jednu třídu pro obor cestovní ruch odpovídající této kapacitě. Přihlášky ke studiu mohou uchazeči zasílat nejpozději do 16. března 2015.

Proč si vybrat ke studiu střední školu ARCUS?

Střední škola cestovního ruchu ARCUS nabízí svým studentům nejen kvalitní studium odpovídající potřebám k následnému získání praxe či pozdějšího zaměstnání. Kromě toho zajišťuje dostatek výměnných pobytů, jež významným způsobem přispívají ke zkušenostem studentů. Studenti tak mohou během studia zavítat do mezinárodní jazykové školy v Anglii, podstoupit praktická cvičení v terénu nebo se zúčastnit oblíbeného lyžařského kurzu.