Téma: ,
Štítky: ,

Titul LL.M. – jak snadné je stát se rozhodcem?

Ústav práva a právní vědy

Titul LL.M. představuje na českém trhu stále poměrně inovativní koncept profesního postgraduálního vzdělávání, které není svázáno přísnými zákonnými požadavky jako klasické studium na vysokých školách vedoucí k získání akademických titulů.

Co znamená zkrátka LL.M.?

Zkratka LL.M., která se uvádí za jménem absolventa, je odvozena z anglického „Master of Laws“ a je ekvivalentem magisterského studia práva na prestižních univerzitách v západní Evropě a USA. Tam je ovšem studium práv koncipováno jinak než u nás. Zatímco na české právnické fakultě je pětileté magisterské studium založeno především na pevných teoretických a metodologických základech, magisterské studium na západě navazuje na bakalářský obor, trvá obvykle jen jeden rok a umožňuje studentovi užší zaměření na oblast práva, která se pak promítá v jeho specializaci.

Přesně takové je studium právnického oboru LL.M. na Ústavu práva a právní vědy. Je orientované především na praxi a obsah studijních předmětů se průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj v oboru.

Titul LLM

Rozhodčí řízení v kostce

Rozhodčí řízení je v současnosti na celém světě nejpopulárnější cestou, jak řešit obchodní spory mimo rámec zdlouhavých a nákladných soudních řízení. Zatímco pro výkon funkce soudce, který je jmenován prezidentem republiky, musíte splnit řadu náročných kvalifikačních požadavků a projít výběrovým řízením zakončeným jmenováním ke konkrétnímu soudu, rozhodce může dělat prakticky kdokoli, kdo prokáže české státní občanství a způsobilost k právnímu jednání. Úlohou rozhodce je řešit spor, s kterým se na něj dobrovolně obrátí obě strany a pověří ho vyřešením. Pokud se chcete stát rozhodcem a rozšířit tak své obchodní a podnikatelské aktivity o právní rozměr, nelze než doporučit absolvování praktického postgraduálního studia LL.M., které je zaměřené na realitu obchodních vztahů a vychází z nejnovějších poznatků z praxe alternativního řešení sporů. Obohatíte-li své obchodní zkušenosti o vzdělání v moderních metodách řešení sporů, budete pro své budoucí klienty atraktivní, protože Vás budou vnímat jako kompetentní osobu, které mohou svěřit svůj obchodní spor k rychlejšímu řešení než před soudem.

Sdílet článek

Nejnovější články