Ústav práva a právní vědy

Titul LL.M. – jak snadné je stát se rozhodcem?

Titul LL.M. představuje na českém trhu stále poměrně inovativní koncept profesního postgraduálního vzdělávání, které není svázáno přísnými zákonnými požadavky jako klasické studium na vysokých školách vedoucí k získání akademických titulů.

Co znamená zkrátka LL.M.?

Zkratka LL.M., která se uvádí za jménem absolventa, je odvozena z anglického „Master of Laws“ a je ekvivalentem magisterského studia práva na prestižních univerzitách v západní Evropě a USA. Tam je ovšem studium práv koncipováno jinak než u nás. Zatímco na české právnické fakultě je pětileté magisterské studium založeno především na pevných teoretických a metodologických základech, magisterské studium na západě navazuje na bakalářský obor, trvá obvykle jen jeden rok a umožňuje studentovi užší zaměření na oblast práva, která se pak promítá v jeho specializaci.

Přesně takové je studium právnického oboru LL.M. na Ústavu práva a právní vědy. Je orientované především na praxi a obsah studijních předmětů se průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj v oboru.

Titul LLM

Rozhodčí řízení v kostce

Rozhodčí řízení je v současnosti na celém světě nejpopulárnější cestou, jak řešit obchodní spory mimo rámec zdlouhavých a nákladných soudních řízení. Zatímco pro výkon funkce soudce, který je jmenován prezidentem republiky, musíte splnit řadu náročných kvalifikačních požadavků a projít výběrovým řízením zakončeným jmenováním ke konkrétnímu soudu, rozhodce může dělat prakticky kdokoli, kdo prokáže české státní občanství a způsobilost k právnímu jednání. Úlohou rozhodce je řešit spor, s kterým se na něj dobrovolně obrátí obě strany a pověří ho vyřešením. Pokud se chcete stát rozhodcem a rozšířit tak své obchodní a podnikatelské aktivity o právní rozměr, nelze než doporučit absolvování praktického postgraduálního studia LL.M., které je zaměřené na realitu obchodních vztahů a vychází z nejnovějších poznatků z praxe alternativního řešení sporů. Obohatíte-li své obchodní zkušenosti o vzdělání v moderních metodách řešení sporů, budete pro své budoucí klienty atraktivní, protože Vás budou vnímat jako kompetentní osobu, které mohou svěřit svůj obchodní spor k rychlejšímu řešení než před soudem.