UŽ ŽÁDNÉ KLUZKÉ A ZASNĚŽENÉ CHODNÍKY! S PROFESIONÁLNÍ POMOCÍ BUDE OKOLÍ VAŠÍ BUDOVY ČISTÉ A BEZPEČNÉ

Zima nám zatím letos ukazuje vlídnou tvář, ale není pochyb, že se to změní. Určitě nás během nadcházejících zimních měsíců nemine nějaká sněhová kalamita, námraza a další nemilé situace. Jistě, k zimě sníh a mráz prostě patří. Jenže jak docílit toho, aby se všichni zaměstnanci i klienti dostali do vašich kanceláří či prodejen pohodlně a hlavně ve zdraví?

Bezpečí klientů a dobrá pověst vaší firmy

Zlomené končetiny, naražená záda, otřes mozku a další zranění způsobená pádem na namrzlém nebo sněhem zavátém chodníku před vaší budovou by byly nepříjemným problémem, kterému jistě nikdo nechce čelit. Lepší je tomu samozřejmě předcházet a zajistit si včas pravidelný venkovní úklid. Stejně jako je důležitá zimní údržba místních komunikací, je podstatné udržet v pořádku i bezprostřední okolí objektů. Úklid sněhu a posyp okolo kancelářských budov je nejen otázkou bezpečnosti, jak jsme již zmiňovali, ale také dobré pověsti vaší firmy. Klienti tak totiž na první pohled uvidí, že vám na nich a jejich bezpečí záleží. Zimní údržbu za vás obstará kvalitně a spolehlivě firma AVE, která nabízí svým obchodním partnerům komplexní venkovní úklidy.

Profesionální technika i personál

Zimní údržba není jednorázovou záležitostí, která se v případě potřeby nějak zvládne svépomocí. Obzvlášť při větší ploše chodníku, parkovišti náležejícímu k budově nebo u většího areálu je potřeba mít k dispozici příslušnou techniku a personál, který ji umí dobře obsluhovat. Společnost AVE disponuje profesionální technikou obsluhovanou proškoleným personálem. Díky tomu budou kluzké a nebezpečné plochy ošetřeny kvalitně a rychle.

Komplexní venkovní úklid kdykoliv

Kromě odklízení sněhu při sněhové kalamitě a posypu cest zajišťuje společnost AVE i další služby patřící do komplexního venkovního úklidu, ať už je to letní nebo zimní údržba. Služby je možné využívat v předem dohodnutých intervalech, ale samozřejmě i na výzvu od obchodních partnerů. Počasí vás tedy už nezaskočí, stačí se jen ozvat a firma AVE zajistí pořádek a bezpečnost i před vaším objektem.