Odsávání broušení

V brusírnách chrání zdraví kvalitní vzduchotechnika

Prach, se kterým se setkáme v brusírnách, je pro lidské zdraví velmi nebezpečný. Je proto nutné rychle a efektivně ho odsávat co nejblíže místu jeho vzniku.

Nečistoty ve vzduchu

Z procesu broušení se uvolňují do ovzduší v pracovním prostředí malé částice brusiva, rzi a také často i zbytky látek z chlazení brusného nástroje, který se používá. Prachová směs, kterou rozhodně není zdravé dýchat, v brusírnách proto musí fungovat kvalitní filtrační zařízení. Pro provozy, kde se brousí, se tato zařízení vyrábí v silnostěnném provedení, brusný prach totiž bývá abrazivní. Navíc i prach surovin, které samy o sobě považujeme za nehořlavé, může být rizikovým místem pro vznik exploze nebo požáru, pokud obsahuje mastnotu.

Efektivní likvidace

Bez filtrace vzduchu se v provozech s brusnými stroji nelze téměř pohybovat. Odsávání broušení kovů musí zvládat nejen lehký prach, ale především větší a těžší částice nečistot, ideální je tak odsávání co nejblíže místu vzniku. Součástí konstrukčního řešení většiny stacionárních brusek je odvod vzniklého prachu a emisí mimo stroj, proto jsou vybaveny hrdlem pro připojení do centrálního odsávání. Pomocí potrubí se pak jednotlivé brusky spojí do filtračního a odsávacího systému. Kromě lokálního odsávání u nástrojů se o čistotu vzduchu i prostředí stará také prostorové odsávání. To se využívá v případech, že se emise nedají efektivně odsát lokálně a mohly by se šířit do okolí, třeba ve výrobních halách. Nejčastějším řešením bývají zavěšené digestoře na stěnách brusírny, podle nichž se pak vytváří jednotlivá pracoviště. Pomocí vhodně umístěných zábran u pracoviště se pak minimalizuje možnost šíření prachu a emisí do okolí.

Přefiltrovaný vzduch se zpravidla vrací zpět do brusírny, což v zimě šetří náklady na vytápění. Naopak v létě je možné odvádět ho mimo výrobní prostory.