Víte, na koho se obrátit při požadavku na právní služby v Praze?

Žijeme v poměrně složité době. Mnohdy se dostaneme do nejrůznějších problémů, které vyžadují odbornou právní pomoc. Není v lidských silách, abychom se vyznali ve složitých paragrafech právních řádů a uměli si za každých okolností sami poradit. Vždy je tak nejlepší svěřit se při podobných situací do rukou odborníkům. V tomto případě doporučíme advokátní kancelář, kterou vede JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin v Praze.

Kompletní servis pro podnikatele

Zmiňovaná pražská advokátní a právní kancelář, tedy advokáti Praha, poskytuje kompletní servis pro podnikatele. Zaměřuje se na oblast právních, daňových a účetních služeb, dále potom na zpracování mzdové a personální agendy.

Právní služby jsou poskytovány jak v České, republice, tak i na Slovensku. Je zajištěno i případné zastupování před Evropským soudem pro lidská práva.

Působnost ve všech právních oblastech

Advokátní kancelář JUDr. Zdenka Kryštova Koschina působí ve všech oblastech – jedná se tak o ústavní právo, obchodní právo, občanské právo, správní právo, trestní právo, pracovní právo, daňové právo nebo stavební či rodinné právo.

Rodová právní tradice a profesionální přístup

Zajímavostí pražské advokátní kanceláře je rodová tradice. V současné době je v kanceláři zaměstnáno několik odborníků, kteří patří mezi přední a uznávané advokáty. S pomocí jejich praxe je dosažena výborná orientace na tu, či onu problematiku. Samozřejmostí jsou také pravidelná školení a sebevzdělávání jednotlivých pracovníků. Potřebujete-li kvalitní advokátní služby z jakékoliv oblasti, či třeba pouze poradenství, neuděláte chybu, pokud tuto kancelář vyhledáte. Advokátní kancelář naleznete na Štefánikově ulici 48 v Praze 5.

Advokát Praha vás zastoupí ve všech správních a advokátních záležitostech, pokusí se vám v každém případě vyjít co nejvíce vstříc!