nová pravidla silničního provozu 2021

Znáte nová pravidla silničního provozu 2022?

Od 1. ledna roku 2022 na silnicích došlo ke spoustě změn. Respektive se změnila pravidla silničního provozu. A jejich neznalost, jak je známo, neomlouvá. Obzvláště v případě silničního provozu tomu je naopak.

Jak předjíždět cyklistu?

Hlavní změna se týká předjíždění cyklistů, během něhož je řidič povinen dodržet bezpečný boční odstup. Vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola musí být nejméně 1,5 m. Pokud je nejvyšší dovolená rychlost v místě předjíždění nižší než 30 km za hodinu, snižuje se tento odstup na 1 m.

Nová pravidla silničního provozu 2021 - nové pravidlo pro předjíždění cyklistů

Předjíždění na neoznačené komunikaci

Pokud navíc komunikace, na níž dojde k předjíždění cyklisty, není vybavena tzv. cyklo piktogramem (integrační opatření cyklodopravy naznačující účastníkům silničního provozu stopu průjezdu cyklistů), jedná se o klasické předjíždění, před jehož započetím řidič musí dát znamení o změně jízdy.

předjíždění cyklistů - nové znění zákona 2022

Předjíždění na plné čáře

Spousta řidičů si není jistá, zda je možné cyklistu předjet na plné čáře. Odpověď zní, že ano. V nových pravidlech doslova stojí, že: „cyklistu můžete s předepsaným odstupem předjet i v případě, kdy je na vozovce podélná čára souvislá.“ Jiné to ovšem je u dvojité plné čáry, která se při předjíždění cyklisty přejíždět nesmí! Pokud to však není nutné k předjíždění cyklisty, je přejíždění plné čáry zakázané. Povoleno není ani přesahovat ji nákladem. Výjimkou je jen odbočování na místo ležící mimo komunikaci stejně jako vjíždění na ni z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Cyklistu MŮŽETE podle nového pravidla silničního provozu s předepsaným odstupem předjet i na plné čáře

Komunikace s pruhem pro cyklisty

Předjíždí-li motorista cyklistu jedoucího v pruhu pro cyklisty, znamení o změně jízdy dávat nemusí. V tomto případě ani není stanoven minimální bočné odstup od cyklisty.

Změny v bodovém hodnocení

Změny se od 1. ledna týkají i bodového hodnocení. O dva body nově motoristu připraví neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením či neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

Nechte proškolit své zaměstnance

S novými pravidly silničního provozu samozřejmě musí být obeznámeni i všichni zaměstnanci, kteří k výkonu svého povolání používají služební automobil. Právě proto se v tomto oboru pravidelně školí, ať již v rámci povinného BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrany) či školení řidičů.

Věřte chytrým online platformám

Lídrem v těchto povinných a u spousty zaměstnanců ne zrovna oblíbených školení je dodavatel pracovnělékařských služeb a koordinátor BOZP, společnost PREVENT a její školící platformy INSTRUCTOR a EDUNIO umožňující veškerá nezbytná školení absolvovat online. A k tomu i záživnou formou, díky které školení nejenže povinně absolvují, ale něco si z něj i odnesou.